Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Amsterdamse woningcorporaties willen meer kansen bieden op sociale huurwoning

Amsterdamse woningcorporaties willen meer kansen bieden op sociale huurwoning

Leestijd: 2 min

We hebben een mooie traditie in Amsterdam. Bewoners, woningcorporaties, gemeente en maatschappelijke organisaties bouwen samen aan de stad en maken daar al 25 jaar afspraken over. De huidige afspraken tussen gemeente, huurders en corporaties lopen tot en met 2019, en dit najaar worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de komende vier jaar. Voor de nieuwe prestatieafspraken hebben de corporaties een gezamenlijk bod aan de gemeente Amsterdam gedaan: ‘Amsterdam, Stad voor Iedereen’. Hierin geven de woningcorporaties aan wat zij komende jaren aan het betaalbaar wonen in de stad kunnen en willen bijdragen.

Onze hoogste prioriteit is zo veel mogelijk betaalbare woningen in Amsterdam (en de regio) bij te bouwen. Zodat onze voorraad betaalbare woningen per saldo groeit en meer mensen kans maken op een sociale huurwoning. Daarnaast zetten de gezamenlijke woningcorporaties in op betaalbaarheid en leefbaarheid, en willen we fors investeren in verbetering en verduurzaming van de bestaande voorraad.  

De woningcorporaties willen zich maximaal inspannen om zo veel mogelijk mensen betaalbaar te kunnen huisvesten, in goede woningen en sterke buurten. Daarvoor halen we alles uit de kast. Helaas kunnen we lang niet zo veel als we willen. We varen financieel scherp aan de wind, maar onze opgaven zijn groter dan we financieel kunnen dragen. Dit punt brengen we nadrukkelijk onder de aandacht van de landelijke politiek, maar het betekent dat corporaties moeten kiezen wat ze wel en niet oppakken.

Gemeente, huurders en corporaties hebben elkaar nodig en gaan de komende periode met elkaar in gesprek om tot nieuwe prestatieafspraken te komen voor de periode 2020 tot en met 2023. De woningcorporaties zien uit naar een constructief traject waarbij de vraag vooropstaat welke afspraken nodig zijn om de gezamenlijke ambities voor de stad te realiseren. 

Bijlagen:

  • Bod van de woningcorporaties
  • Financiële bijlage
  • Aanbiedingsbrief