Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Corporaties blijven belangrijke partner voor leefbaarheid buurten

Corporaties blijven belangrijke partner voor leefbaarheid buurten

Leestijd: 1 min

Een uitgave van platform De Vernieuwde Stad samen met Platform31 geeft mooie voorbeelden van samenwerkingen tussen corporaties en partners ten behoeve van leefbare buurten.

De leefbaarheid in veel buurten staat onder druk. Investeren in de wijk, in veiligheid en in leefbaarheid blijft nodig. Daarbij gaat het niet alleen om investeringen in een solide sociale infrastructuur, maar ook in vastgoed. Woningcorporaties kunnen met hun vaak kleinschalige vastgoed een eigen rol spelen in een betere leefbaarheid. De publicatie ‘Vastgoed voor de buurt'; Corporaties investeren in leefbaarheid’ laat zien hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren. Er staan ook zes mooie Amsterdamse voorbeelden in waar corporaties samenwerken met de gemeente, de buurt en maatschappelijke organisaties. Deze uitgave biedt inspiratie voor corporaties in het hele land. 

Link naar de publicatie Vastgoed voor de buurt, corporaties investeren in leefbaarheid.