Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Doorstromers en instromers willen een middenhuur woning

Doorstromers en instromers willen een middenhuur woning

Leestijd: 3 min

Voor middenhuur woningen aangeboden op de Amsterdamse markt zijn gemiddeld 6 keer meer belangstellenden dan woningen. Ook de belangstelling voor middenhuur woningen onder huurders van sociale huurwoningen in de regio Amsterdam blijkt groot, waarbij 45% van de doorstromers een sociale huurwoning achterlaat.

Dit zijn de eerste resultaten van onderzoek op basis van transactiedata van het Platform Amsterdam Middenhuur (PAM). Robert Kohsiek (directeur Wonam) en Bert Halm (bestuursvoorzitter Eigen Haard) presenteren deze resultaten vandaag op de Provada tijdens een speciaal seminar over middenhuur.

Middenhuur in cijfers

De bevolking van Amsterdam telt 428.000 huishoudens en groeit naar verwachting door naar 487.000 huishoudens in 2025. Ongeveer 25% ofwel bijna 120.000 huishoudens hebben een inkomen van 1 tot 2x modaal, de  doelgroep van middenhuurwoningen. De voorraad middenhuur woningen (23.000) zal tot 2025 volgens Onderzoek, Informatie en Statistiek (OI+S) toenemen tot naar verwachting 55.000 woningen. Dit is ontoereikend om aan de vraag te kunnen voldoen. PAM zet daarom in op verruiming van het aanbod door tot 2025 te investeren in minimaal 10.000 nieuwe middenhuurwoningen. 

Doorstromers

Een belangrijke doelstelling van het PAM is het beschikbaar krijgen van sociale huurwoningen via doorstroming van huurders uit het sociale segment naar een middenhuur woning. De deelnemende corporaties hebben hiermee al ervaring opgedaan met als resultaat een afname van scheefwonen van 27% in 2009 tot 21% in 2015. Uit onderzoek van een van de PAM-partners, Ymere,  kan worden afgeleid dat ongeveer 90% van de potentiele doorstromers een inkomen heeft van 1 tot 2x modaal. De verhuisgeneigdheid is het grootst onder huishoudens in de leeftijdscategorie tot 40 jaar. PAM partner Eigen Haard heeft in 2016 in de regio Amsterdam meer dan 700 middenhuur woningen verhuurd. 45% Van de nieuwe bewoners heeft een sociale huurwoning achtergelaten. Dit laat zien dat doorstroming werkt.

Verhuur nieuwbouw

Een aantal bij PAM aangesloten beleggers heeft recent in Amsterdam nieuwbouw middenhuur wooncomplexen verhuurd met bijna 700 woningen. Uit de inschrijvingen op deze middenhuur projecten kan worden afgeleid dat iedere woning 6 keer had kunnen worden verhuurd. De woningen zijn voornamelijk verhuurd aan instromers maar zeker ook aan doorstromers. Meer dan 50% van de inschrijvers heeft een inkomen van 1 tot 2x modaal. Het zijn voornamelijk 1 tot 2 persoonshuishoudens tot 40 jaar. Maar ook kwam de groep van huishoudens met kinderen duidelijk naar voren. 20% Van de inschrijvers betrof een huishouden met minimaal 1 kind. 75% van de inschrijvers woonde in de regio Amsterdam.  

Platform Amsterdam Middenhuur, PAM

Met het in februari jl. opgerichte platform, slaan vijf Amsterdamse woningcorporaties (De Alliantie, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en een aantal grote in Amsterdam investerende woningbeleggers (Amvest, Bouwinvest, Syntrus Achmea, Vesteda en Wonam), de handen ineen voor verruiming van het huurwoning aanbod in het middensegment.

Het onderzoek is te downloaden via www.pamwonen.nl.

Email: ;