Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Genomineerden Jeroen van der Veer Scriptieprijs bekendgemaakt

Genomineerden Jeroen van der Veer Scriptieprijs bekendgemaakt

Leestijd: 2 min

 

Twee van de genomineerde scripties gaan over ouderenhuisvesting, namelijk die van Jan van Vliet met zijn scriptie ‘Stimulating the desire to Move’ en Joep Bastiaans met ‘Professional collaborative housing concepts for seniors’. De derde genomineerde is Marjolein Bons met haar scriptie ‘A crisis that triggered change’ over de impact van de coronacrisis. 

Al weer een jaar geleden overleed Jeroen van der Veer, onze geliefde collega en gerespecteerde onderzoeker bij de AFWC. Ter herinnering aan zijn leven en zijn werk hebben we de Jeroen van der Veer scriptieprijs in het leven geroepen: een prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van volkshuisvesting.

Deskundige jury

Studenten konden tot medio oktober hun materscriptie inleveren. De afgelopen maanden zijn deze beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Gerard Anderiesen, Fenne Pinkster, Maarten van Poelgeest en Josja van der Veer (voorzitter). Via twee selectierondes hebben zij de volgende drie scripties genomineerd:

Jan van Vliet: Stimulating the desire to move

De scriptie van Jan van Vliet gaat over de beweegredenen voor ouderen om te verhuizen. Met Rotterdam als casus onderzocht hij welke instrumenten gemeenten kunnen inzetten om de verhuisgeneigdheid van 55-plussers in de koopsector te stimuleren.

Joep Bastiaans: Professional collaborative housing concepts for seniors

Ook Joep Bastiaans heeft de woonwensen van ouderen bestudeerd, specifiek voor collectieve woonvormen. Hij inventariseerde welke collectieve woonconcepten recent ontwikkeld zijn en onderzocht in hoeverre die aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen.

Marjolein Bons: A crisis that triggered change

De scriptie van Marjolein Bons gaat in op de impact van de coronapandemie op de woningmarkt. Zij onderzocht welke effecten de coronacrisis heeft op de woonwensen van mensen die een woning willen kopen.

Podium binnen de volkshuisvestingssector

Op donderdag 24 februari 2022 wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van duizend euro. Vooral biedt de prijs een podium om bekendheid te krijgen voor het onderzoek binnen de volkshuisvestingssector.