Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Gezocht: de beste masterscriptie over volkshuisvesting van 2022

Gezocht: de beste masterscriptie over volkshuisvesting van 2022

Leestijd: 3 min

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) roept masterstudenten op om hun afstudeerscriptie in te dienen voor de Jeroen van der Veer scriptieprijs 2022. Het gaat om scripties die een vernieuwende kijk bieden op vraagstukken op het gebied van de volkshuisvesting en goed toepasbaar zijn in de praktijk.

Waarom deze prijs?

De Jeroen van der Veer scriptieprijs is een jaarlijks terugkerende prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van volkshuisvesting. De AFWC fungeert als kenniscentrum op dit terrein. Een goede scriptie helpt ons een brug te slaan tussen de ontwikkelingen in de wetenschap en de dagelijkse praktijk van corporaties. De scriptieprijs is bovenal een eerbetoon voor wat Jeroen van der Veer voor de volkshuisvesting heeft betekend.

Achtergrond

Jeroen van der Veer was jarenlang dé onderzoeker van de AFWC, van de aangesloten woningcorporaties en van de hele stad Amsterdam. Hij wist alles over de volkshuisvesting (lokaal, landelijk én internationaal) en heeft velen geïnspireerd met zijn kennis en enthousiasme. Hij heeft tijdens de ruim 20 jaar dat hij bij de AFWC werkte, veel stagiairs onder zijn hoede gehad. Tal van scripties zijn onder zijn begeleiding geschreven. Eind 2020 overleed Jeroen, na een kortstondig ziekbed, op 56-jarige leeftijd.

Inzendingen

De AFWC is op zoek naar scripties die een actueel thema op het gebied van de volkshuisvesting belichten en bij voorkeur aansluiten bij de thema’s uit ons werkplan:

  • Uitbreiden, verdichten en vernieuwen van de stad (bijvoorbeeld de effecten van herstructurering of de vraag naar tiny houses)
  • Passend wonen (bijvoorbeeld de vraag naar jongerenwoningen of de effecten van tijdelijke huurcontracten)
  • Thuis in de wijk (bijvoorbeeld de gentrificatie van buurten of de draagkracht van wijken)
  • Energietransitie en duurzaamheid (bijvoorbeeld energiegedrag van bewoners of het stimuleren van draagvlak voor verduurzaming).

De scriptie moet in het Nederlands of Engels geschreven zijn. De focus van de scriptie hoeft niet op Amsterdam of Nederland te liggen.

De scripties zijn uiterlijk in september 2022 afgerond en minstens met een 8 (bij een research master met een 7,5) beoordeeld door de universiteit. Indienen kan tot 17 oktober 2022 naar kromhoutafwcnl

De jury

De jury bestaat ook dit jaar weer uit Josja van der Veer (voorzitter, directeur ruimte en duurzaamheid van de gemeente Amsterdam en zus van Jeroen), Maarten van Poelgeest (voormalig wethouder RO van Amsterdam), Gerard Anderiesen (voormalig bestuurder woningcorporatie Stadgenoot) en Fenne Pinkster (stadsgeograaf Universiteit van Amsterdam).

De jury zal de scripties beoordelen op de volgende punten:

  • Biedt de scriptie een vernieuwende kijk op de volkshuisvesting?
  • Hoe is het wetenschappelijke niveau van de scriptie?
  • Wat is de potentiële impact van de resultaten op de maatschappij?
  • Bieden de uitkomsten concrete toepassingsmogelijkheden in het werkveld?
  • Is de scriptie goed geschreven?

Prijsuitreiking

Uit de inzendingen zal de jury drie genomineerden selecteren. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking. Aan de Jeroen van der Veer scriptieprijs is een geldbedrag van 1.000 euro verbonden.

Op de foto zie je de drie genomineerden van vorig jaar met in hun midden de winnaar Joep Bastiaans die onderzoek deed naar vernieuwende woonvormen voor ouderen. Meer over de prijsuitreiking vorig jaar lees je hier >