Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Huurders krijgen meer invloed op vernieuwing en verbetering van corporatiewoningen in Amsterdam

Publicatiedatum: 01-12-2015

De Amsterdamse corporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben met elkaar nieuwe afspraken gemaakt over de versterking van invloed van huurders op renovatie en sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen.

De kern van deze ‘Kaderafspraken’ is dat de positie van huurders tijdens het participatieproces rond renovatieprojecten in heel Amsterdam gelijk is en ook wordt versterkt.
In de nieuwe afspraken hebben huurders via hun bewonerscommissies meer inspraak over wat er in hun eigen wooncomplex gaat gebeuren. Zij worden in een vroeger stadium door hun woningcorporatie betrokken bij de voorgenomen aanpak van een renovatie en geven advies op voorkeursscenario’s voor vernieuwing van hun wooncomplex. De verwachting is dat de vernieuwings- en verbeteringsprocessen hierdoor soepeler gaan verlopen en minder lang duren.


De Kaderafspraken hebben betrekking op vier situaties: 

 

1. Renovatie waarbij bewoners hun huurovereenkomst behouden en kunnen blijven wonen in het complex. 

 

2. Renovatie waarbij de huurovereenkomsten veranderen vanwege verbetering van de kwaliteit van de woning, met terugkeermogelijkheid na renovatie. 

 

3. Renovatie waarbij de huurovereenkomsten wordt opgezegd, een sociaal plan samen met de bewonerscommissie wordt opgesteld, bewoners een andere woning aangeboden krijgen en geen terugkeermogelijkheid hebben.

 

4. Renovatie waarbij een aantal bewoners hun huurovereenkomst kan behouden en bewoners voor wie dat niet geldt. Ook in dit geval wordt een sociaal plan opgesteld samen met de bewonerscommissie. 

 


In het geval van renovaties zonder behoud van huurovereenkomst moet de corporatie goed motiveren aan de bewonerscommissie waarom zij de huurovereenkomsten wil ontbinden. Als de corporatie en de bewonerscommissie geen overeenstemming bereiken over de voorgenomen ontbinding van de huurovereenkomsten, stappen de partijen samen naar de kantonrechter.


De nieuwe zogeheten Kaderafspraken gaan over een periode van vier jaar en zijn geldig tot en met 2019. Ze vervangen eerdere Kaderafspraken die golden voor de periode 2011-2014. 

 

Voor de link naar de kaderafspraken: www.afwc.nl/kaderafspraken 

Deel deze pagina