Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Jaarbericht AFWC 2020

Jaarbericht AFWC 2020

Leestijd: 4 min

Het Jaarbericht 2020 van de AFWC is uit. Per 1 januari 2020 hebben de Amsterdamse woningcorporaties 165.020 zelfstandige sociale huurwoningen in eigendom. Gezien het grote tekort aan betaalbare huurwoningen willen de Amsterdamse woningcorporaties tot en met 2023 maar liefst 2500 sociale huurwoningen bij bouwen. Helaas remmen lange procedures en een opeenstapeling van eisen de voortgang.

 

Nieuwbouw

In 2019 leverden de Amsterdamse corporaties 1.859 zelfstandige nieuwbouwwoningen op, waarvan 1.621 sociale huurwoningen, 290 studentenwoningen en 452 sociale huurwoningen in tijdelijke projecten.

Het halen van de gewenste nieuwbouwcijfers in de komende jaren wordt lastig. Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: “Als het lokaal bestuur het belangrijk vindt dat de woningvoorraad groeit, dan moeten andere zaken opzij worden geschoven. Veel extra eisen zijn misschien niet onlogisch, maar leiden af van ons doel: maximale bouwproductie. En dat geldt ook voor het Rijk. De landelijke politiek bedenkt steeds opnieuw ingewikkelde regels, dat werkt belemmerend.”

Bijna 7500 nieuwe huurovereenkomsten

In totaal sloten de corporaties in 2019 voor 7.485 sociale huurwoningen nieuwe huurovereenkomsten. Dat aantal is vergelijkbaar met het aantal verhuringen een jaar eerder en in lijn met het aantal verhuringen in de jaren daarvoor.

In 2019 stroomden 580 corporatiehuurders door van een sociale huurwoning naar een woning in het middensegment en 82 huurders kochten een koopwoning van een corporatie. Ook maakten 254 (senioren) huishoudens gebruik van de verhuisregelingen ‘Van Hoog Naar Laag’ en ‘Van Groot Naar Beter.’

Huurverlaging en minder ontruimingen

De corporaties kenden aan nog eens 1000 huurders met een langdurig minimum inkomen een lagere huur toe, dat gebeurde in de afgelopen drie jaar al 6300 keer.

Ze wisten in 2019 het aantal ontruimingen vanwege huurschuld met een kwart te laten dalen: van 106 ontruimingen in 2018 naar 78 in 2019. Dit dankzij vroegtijdige hulp bij huurschulden door corporaties samen met de gemeente en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening.

De fraudeteams van de woningcorporaties bewezen in 2019 in 773 gevallen woonfraude, voornamelijk onderhuur. Die woningen kwamen weer vrij voor rechtmatige verhuur.

Verhuur aan kwetsbare groepen

In overeenstemming met de afspraken met de gemeente wezen de corporaties in 2019  1.622 woningen toe aan mensen uit kwetsbare groepen, zoals uitstromers uit maatschappelijke opvang, statushouders en mensen met sociaal-medische urgentie. In totaal hebben de gezamenlijke corporaties 2.134 huishoudens met voorrang gehuisvest.

Verduurzaming

Ook verduurzaming staat hoog op de agenda. In 2019 renoveerden de corporaties 2.199 woningen op hoog niveau; met een investering van minimaal 25.000 Euro per woning  Als gevolg van alle duurzame renovaties en door nieuwbouw heeft 64% van de Amsterdamse corporatiewoningen nu een energielabel A, B of C. In 2014 was dat nog 40%. Daarnaast zijn diverse corporaties gestart met de energietransitie en zijn de eerste bestaande wooncomplexen in Noord en Nieuw West aardgasvrij gemaakt.

Zorgen voor de langere termijn

Egbert de Vries is heel tevreden over de prestaties van de Amsterdamse corporaties. Ze hebben ruimschoots voldaan aan het met de gemeente afgesproken aantal beschikbare sociale huurwoningen en leverden voldoende woningen voor kwetsbare groepen. Al brengt het groeiende aantal kwetsbare huurders wel zorgen met zich mee. “Ik ben bezorgd of voldoende kan worden geïnvesteerd in buurten waar relatief veel mensen met een slechte positie wonen. Ook moeten we meer kunnen doen om dakloosheid te verminderen. Die groep wordt almaar groter. Staatssecretaris Blokhuis heeft kortgeleden een samenhangend en uitvoerbaar plan op tafel gelegd om meer (tijdelijke) woonplekken te maken voor daklozen, maar de vraag blijft of de regionale politiek wil doorpakken en woningbouw voorrang wil geven.”

Voor de lange termijn is hij niet zonder zorgen over de financiële positie van de woningcorporaties. “De opgaven zijn zo groot, de corporaties lopen op termijn tegen een muur aan. Onze wensen en taken worden op de lange termijn bedreigd, omdat onze financiën niet op orde zijn, onder meer door de hoge belastingdruk. Minister Ollongren laat nu onderzoek doen naar de opgaven en middelen van corporaties in de toekomst. We worden daar goed bij betrokken, maar als we naar de feiten kijken dan lijkt aanpassing van de randvoorwaarden onvermijdelijk.”

Ga hier naar het online Jaarbericht 2020 >