Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Jaarlijks 2400 nieuwe sociale huurwoningen voor Amsterdam

Jaarlijks 2400 nieuwe sociale huurwoningen voor Amsterdam

Leestijd: 3 min

De Amsterdamse woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam willen de nieuwbouw van sociale huurwoningen verdubbelen van 1200 naar 2400 nieuwe betaalbare huurwoningen per jaar. De verbeterde financiële positie van de corporaties, en slimmer en goedkoper bouwen, maken het mogelijk om dit nieuwe bod aan de stad Amsterdam te doen. Hiermee kan een einde komen aan de jarenlange daling van het aantal sociale huurwoningen. De corporaties gaan meer bouwen, minder verkopen en minder liberaliseren.

Bij het ondertekenen van de Samenwerkingsafspraken 2015-2019 van de gemeente, huurdersvereniging en woningcorporaties in Amsterdam (juni 2015) werd een nieuwbouwproductie van 1200 sociale huurwoningen per jaar afgesproken, gebaseerd op de situatie eind 2014. Deze ambitie kan en moet dus omhoog tot een verdubbeling vinden de Amsterdamse corporaties en Huurdersvereniging.

Er is een  nijpende situatie op de Amsterdamse woningmarkt, met een groeiende vraag en relatief weinig beschikbaar komende woningen.

Winnie Terra (voorzitter Huurdersvereniging Amsterdam):  “Wij zijn heel blij dat de corporaties in staat zijn fors meer woningen per jaar te bouwen en hopen dat we hier op korte termijn afspraken over kunnen maken met de gemeente”.

Dit nieuwe bod van de corporaties en de Huurdersvereniging tast de inzet op betaalbaarheid en duurzaamheid die al in de samenwerkingsafspraken staat niet aan. Corporaties gaan door met het meer passend en betaalbaar aanbieden van sociale huurwoningen en met het woonlastenakkoord gericht op huurders met lage inkomens. Ook worden de afspraken over alle projecten voor de verbetering van de woningkwaliteit, comfortverbetering en energiezuinige woningen door groot onderhoud en renovatie gewoon nagekomen.

De woningcorporaties hebben ook het aantal te verkopen en te liberaliseren woningen al (naar vrije sector huur) teruggeschroefd ten opzichte van de in 2015 vastgelegde streefgetallen.

Egbert de Vries (directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties): ´De Amsterdamse woningcorporaties kunnen niet alleen per jaar veel meer nieuwe huurwoningen bouwen maar blijven zich OOK inspannen voor betaalbaarheid en duurzaamheid zoals afgesproken´. 

De gemeente Amsterdam kondigde eerder deze week aan dat de nieuwbouwproductie fors omhoog moet om aan de groeiende vraag naar woningen in de stad tegemoet te komen en maakt plannen om een plek voor deze woningen te vinden. In de afgelopen jaren hebben de corporaties veel minder kunnen bouwen vanwege o.a. slechtere financiële posities en veranderend overheidsbeleid. Inmiddels is de situatie gewijzigd en hebben de corporaties bezuinigd op kosten.

De Vries: “Wij zijn in staat en bereid om aan de gewenste grotere productie van nieuwbouwwoningen bij te dragen door méér nieuwe sociale huurwoningen  te bouwen.   We willen graag op álle nieuwbouwlocaties nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen en verwachten dat de gemeente ons hiervoor voldoende ruimte biedt. “ Zoals het er nu naar uitziet zal de Verhuurderheffing (belasting die corporaties aan het rijk moeten betalen) in de komende jaren stabiel blijven, ook dat is heel goed nieuws voor Amsterdam.”

Winnie Terra: “Jaarlijks 2400 sociale huurwoningen extra is geweldig nieuws voor iedereen  die intensief  op zoek is naar een betaalbare huurwoning in onze stad´. De nieuwe woningen moeten gebouwd worden op alle nieuwbouwlocaties, zowel in de nieuwbouwwijken als in de bestaande stad. Juist om ook in de toekomst overal gemengde wijken te houden en te krijgen.”