Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Jongerencontracten mogelijk per 1 juli 2016

Jongerencontracten mogelijk per 1 juli 2016

Leestijd: 2 min

In Amsterdam worden vanmiddag de eerste tijdelijke huurcontracten voor jongeren getekend. Vanaf 1 juli 2016 mogen woningcorporaties aan jongeren van 18 – 28 jaar woningen met een tijdelijk contract aanbieden voor maximaal 5 jaar. Dit als gevolg van goedkeuring van een wetsvoorstel van tweede kamerlid Carola Schouten. Zij reikt vandaag de eerste jongerencontracten uit aan huurders van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot.

 

Waarom

Jongeren hebben nu vaak moeite een woning te vinden als ze na hun studie hun studentenkamer moeten verlaten of een baan vinden in een andere stad. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn vaak lang, jongeren hebben weinig inschrijfduur om in aanmerking te komen voor een woning en veel jongeren blijven daardoor noodgedwongen langer thuis wonen.

In Amsterdam maken jongeren daardoor heel weinig kans op zelfstandig wonen. Dat is schadelijk voor hen zelf, voor de woningmarkt en voor de economie van de stad.

De invoering van huurcontracten van vijf jaar geeft jonge mensen een betere kans op een kleine betaalbare huurwoning.

Toepassing in Amsterdam

In Amsterdam hebben gemeente, corporaties en huurdersvereniging afgesproken dat vanaf 1 juli 2016 maximaal 33% van alle regulier vrijkomende woningen met voorrang aan jongeren en starters tot 28 jaar wordt aangeboden met een vijfjarig jongerencontract.

Dit geldt voor kleine woningen: binnen de Ring A10 maximaal 40m2 (exclusief stadsdeel Noord) en buiten de Ring A10 maximaal 50m2 (inclusief stadsdeel Noord). Zo blijven de grotere woningen gereserveerd voor gezinnen.

De corporaties willen dit zoveel mogelijk gespreid in alle wijken toepassen. Na vijf jaar gaan gemeente, corporaties en huurdersvereniging de toepassing van de regeling met elkaar evalueren.

Jongeren kunnen nog steeds ook reageren op 'gewone' sociale huurwoningen met een ´gewoon´ contract, maar zullen dan meestal langer op een woning moeten wachten.

Het invoeren van deze jongerencontracten bevordert ook de doorstroming in de sociale huur. Veel mensen die eenmaal in een sociale huurwoning wonen, stromen na stijging van hun inkomen niet of pas laat door naar een vrije sector huur- of koopwoning. Terwijl veel huurders in de leeftijd 25-34 jaar vaak een flinke sprong in inkomen maken en op een gegeven moment met hun inkomen niet meer ‘passen’ bij de sociale huurwoning waar ze in wonen. Met dit hogere inkomen is het voor hen dan mogelijk om een woning te vinden in de vrije sector huur of een koopwoning.

Zie ook het interview in het Parool op 1 juli