Nieuwsbericht

Welkom

Keuze voor Metropoolregio Amsterdam als één woningmarkt is terecht

Leestijd: 2 min

De AFWC is blij met keuze van Minister Blok voor de Metropoolregio Amsterdam als één woningmarkt.

Gisteren stelde Minister Blok de indeling vast van de woningmarktregio´s. Van alle woningcorporaties in ons land is nu duidelijk wat hun kerngebied is. Daar hebben zij woningen in bezit en mogen zij investeren in nieuwe woningen. De Metropoolregio Amsterdam is één van de grootste woningmarktregio's met meer dan 1,1 miljoen huishoudens verspreid over 32 gemeenten. De regio strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer.

Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en vertegenwoordiger van het Platform van woningcorporaties in de Noordvleugel van de Randstad is tevreden over de keuze van de Minister:

 “De Metropoolregio Amsterdam omvat ruim 1,1 miljoen huishoudens en is daarmee één van de grootste woningmarkten in ons land. Het is terecht dat dit hele gebied als één woningmarkt wordt gezien. De verbindingen zijn goed. De keuzemogelijkheden groot. Er zijn veel verhuisbewegingen binnen de regio. Mensen die verhuizen blijven vaak binnen deze regio, hebben hier werk en sociale relaties. De samenwerking tussen gemeenten en corporaties is in deze regio al groot. Het is een economisch belangrijke regio en daarbij hoort een goed functionerende woningmarkt.

Er is in de regio onder meer een groeiende behoefte aan betaalbare woningen. De corporaties die deze regio als kerngebied hebben, zien voldoende kansen en ruimte om de komende jaren flink te investeren in nieuwe sociale huurwoningen en kunnen samen met huurders en gemeenten goed bepalen wáár het beste de nieuwe sociale woningen kunnen worden gebouwd. Er zijn door deze regio-omvang ook voldoende corporaties die deze klus kunnen klaren.  

De corporaties willen de nieuwe investeringen ook graag doen omdat het weer kan. Ze hebben bezuinigd op bedrijfslasten en hun financiële positie is verbeterd. In juni maakten zij dit al kenbaar in een Manifest voor de Noordvleugel van de Randstad.

Wij hopen wel dat er snel een beslissing komt op het ontheffingsverzoek van woningcorporaties Wooncompagnie en Intermaris om ook in de Metropoolregio te mogen investeren. Die ontheffing is nodig omdat er anders te weinig investeringsmogelijkheden van corporaties zijn in de gemeenten in de regio Waterland (o.a. Purmerend) die onderdeel is van de Metropoolregio.”