Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Khalid Boutachekourt nieuwe voorzitter AFWC

Publicatiedatum: 01-07-2016

Khalid Boutachekourt (1973) is de nieuwe voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De Federatie is de belangenvereniging van alle Amsterdamse woningcorporaties die samen zo’n 187.000 woningen verhuren in de hoofdstad. Boutachekourt brengt veel ervaring in op het gebied van sociale vraagstukken en grootstedelijk beleid. Hij wil graag bijdragen aan de taak van de woningcorporaties om vooral de mensen die steun nodig hebben, goede woningen en woongenot te bieden.

De ontstaansgeschiedenis van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties gaat terug naar 1917. Volgend jaar bestaat de AFWC dan ook 100 jaar. Alle woningcorporaties in Amsterdam zijn lid. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de voorzitters van de Raden van Bestuur van de leden-corporaties. De AFWC kent het principe van een externe, onafhankelijke voorzitter die niet verbonden is aan de betrokken corporaties. Het bestuur bepaalt de inhoudelijke standpunten van de Federatie.

Het voorzitterschap van de AFWC is een nevenfunctie en werd de afgelopen acht jaren (twee bestuursperioden) bekleed door Ankie Verlaan.

Khalid Boutachekourt is in het dagelijks leven directeur van organisatieadviesbureau PUblinc., en heeft daarnaast zitting in Raden van Toezicht bij onder meer de NOS en de Melkweg.

Boutachekourt: “Mijn ervaring ligt binnen het sociaal domein als veranderkundige en bestuurskundige. Er zijn veel verbanden. Met mijn kennis en ervaring op het gebied van stedelijke vernieuwing en grootstedelijke thema’s wil ik graag bijdragen aan de dialoog over de woningbouwsector. Het honderdjarig bestaan van de AFWC is voor mij ‘een gouden moment’ om in te stappen. Het is goed om terug te kijken maar ook naar de toekomst van huisvesting in stad en regio en hoe dat het best te organiseren.”

Ook voorzitter van het regionaal platform

Boutachekourt zal ook het overleg voorzitten van  het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR). Hierin zijn de 15 corporaties uit de Amsterdamse stadsregio verenigd. In dit  platform worden thema’s besproken waarover regionaal afspraken worden gemaakt met de Stadsregio Amsterdam. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, beschikbaarheid van bouwlocaties, de bouwproductie en de woonruimteverdeling.

Team AFWC

Het bureau van de AFWC is gevestigd in Amsterdam Slotervaart en voert alle dagelijkse advieswerkzaamheden uit. De leiding is in handen van Egbert de Vries. De Vries functioneert als extern boegbeeld van de Federatie. Hij vertegenwoordigt de AFWC in de verschillende platforms en overlegsituaties en voert ook de onderhandelingen over de prestatieafspraken met de gemeenten.Deel deze pagina