Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Kosten jaarlijkse inschrijving WoningNet stadsregio Amsterdam omlaag

Kosten jaarlijkse inschrijving WoningNet stadsregio Amsterdam omlaag

Leestijd: 2 min

De gezamenlijke corporaties in de Stadsregio Amsterdam hebben besloten dat het bedrag voor jaarlijkse verlenging van de inschrijving bij WoningNet per 1 juli 2016 voor iedere ingeschrevene (op dit moment circa 370.000 mensen) omlaag gaat van 10 naar 8 Euro per jaar.

Ook hoeven mensen die vanaf 1 januari 2017 een sociale huurwoning accepteren en zich direct daarna opnieuw inschrijven, geen inschrijfkosten te betalen. Op deze wijze gaan de extra inkomsten die in 2015 werden ontvangen vanwege een wetswijziging, terug naar de woningzoekenden.

Vanaf 2015 is vanwege een wetswijziging de woonduur van inwoners in de Stadsregio niet meer bepalend voor de  toewijzing van een sociale huurwoning. Alleen de inschrijfduur bij WoningNet telt nog. De Stadsregio, gemeenten en woningcorporaties adviseerden daarom in 2015 alle inwoners om zich vóór 31 december 2015 in te schrijven bij WoningNet, zodat zij hun woonduur konden omzetten naar inschrijfduur. Deze inschrijfduur kunnen zij tot 1 juli 2030 gebruiken om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Dit leidde tot circa 90.000 extra inschrijvingen in 2015 en, na aftrek van alle extra kosten, tot ruim 2,8 miljoen Euro aan extra inkomsten. Over de komende periode worden deze extra inkomsten terug gegeven aan de ingeschrevenen. Het gaat om een tijdelijke verlaging van de tarieven: per 2020 worden deze opnieuw bepaald.

Geen winst

WoningNet is uitvoerder van de woonruimtebemiddeling in de stadsregio in opdracht van de gezamenlijke woningcorporaties. De kosten van het klantencontactcentrum en de ICT systemen worden gedragen door de woningcorporaties. Met de inkomsten uit de inschrijf- en verlengingsgelden van de woningzoekenden worden deze kosten zoveel mogelijk gedekt.

De woningcorporaties willen geen winst maken met WoningNet. De extra inkomsten ten gevolge van de vele inschrijvingen in 2015 gaan daarom terug naar de woningzoekenden. Het geven van een korting op de verlengingskosten is de meest eerlijke bestemming van de meeropbrengsten: dit komt direct ten goede aan de mensen die staan ingeschreven. 

Clausule

Er is één ontbindende clausule. In de regio Rotterdam is er sprake van dat de corporaties belasting moeten afdragen op de binnenkomende inschrijf- en verlengingsgelden. Als dat ook in de stadsregio Amsterdam wordt doorgevoerd ontstaat een nieuwe situatie. Dan zullen de tarieven eerder dan per 2020 opnieuw worden bepaald.