Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Maatregelen Amsterdamse woningcorporaties in verband met de Coronacrisis

Maatregelen Amsterdamse woningcorporaties in verband met de Coronacrisis

Leestijd: 4 min

Ook de Amsterdamse woningcorporaties hebben hun activiteiten aangepast om de veiligheid van hun huurders en medewerkers niet in gevaar te brengen vanwege het Corona virus. Uiteraard volgen ze de voorschriften vanuit de overheid en RIVM. Huurders kunnen met vragen terecht bij de corporaties via mail, telefoon en sociale media. Dat geldt ook bij dreigende achterstand met betaling van de huur. Waar mogelijk proberen de corporaties regelingen te treffen met huurders. Ook de aanpak van loden waterleidingen loopt vertraging op.

Bezichtigingen en nieuwe verhuringen

Voor de ondertekening van huurcontracten, sleuteloverdracht en bezichtigingen van woningen organiseren de corporaties allerhande maatregelen, waarbij er zo min mogelijk fysiek contact is en voldoende afstand kan worden gehouden. Alles onder de voorwaarde dat dat praktisch mogelijk is, en wat online kan, gebeurt online.

Zo worden sleutels soms overhandigd via een sleutelkastje met een code. Studentenhuisvester DUWO organiseert online ‘hospiteersessies’ voor studenten die in aanmerking willen komen voor een studentenkamer in een complex. En ouderenhuisvester Habion bekijkt hoe ze haar oudere huurders een hart onder de riem kan steken met verstrooiende acties, zoals een balkonconcert.

Als iets met spoed gerepareerd moet worden, wordt voldoende afstand gehouden tot  de huurders. Als huurders verkouden zijn of andere ziekteverschijnselen hebben, wordt de spoedreparatie op een ander moment gedaan. Uiteraard mogen medewerkers die verschijnselen hebben, niet aan het werk. Ook is gecheckt of zij in risicogebieden zijn geweest.

Via allerlei ICT middelen zijn veel corporatiemedewerkers niet op kantoor of in het wijkkantoor, maar thuis aan het werk en zo kan toch overlegd worden en contact onderhouden. Ook de bussen van de vakmedewerkers, kantoren en poolauto’s worden extra schoongemaakt.

Voorkomen  betalingsachterstanden huur

De Amsterdamse woningcorporaties snappen dat bij veel huurders het inkomen op het spel staat en komen waar mogelijk huurders tegemoet die in verband met corona in de (betalings)problemen komen. Daarbij is elke situatie anders en zal per situatie door elke corporatie met de huurder worden overlegd over een mogelijke betalingsregeling. Natuurlijk onder de voorwaarde dat de huurders bereikbaar zijn en hulp accepteren, bijvoorbeeld van de maatschappelijk dienstverleners waarmee corporaties samenwerken.

De corporaties zijn blij met de maatregelen die het kabinet heeft gepresenteerd voor de ondersteuning van de gedupeerden door het coronavirus. Ze verwachten dat deze maatregelen – in combinatie met het maatwerk dat corporaties de komende maanden gaan leveren – voldoende zijn om gedupeerde huurders te helpen. Daarnaast bespreken we met de gemeente hoe de bijstandsverlening zo snel mogelijk op gang kan komen.

De corporaties zetten zich al jaren samen met de gemeente en de maatschappelijke dienstverleners in voor het voorkomen en oplossen van langdurige betalingsproblemen, zodat ontruimingen kunnen worden voorkomen. De medewerkers van de maatschappelijke dienstverleners behoren tot de vitale beroepsgroepen en blijven aan het werk. Het vroeg signaleren van betaalproblemen en actief benaderen van deze huurders gaat gewoon door, in aangepaste vorm via mail en telefoon.

Amsterdammers die een bijstandsuitkering ontvangen en betalingsachterstand oplopen worden door de corporatie bij de gemeente aangemeld en kunnen met de gemeente afspreken, dat hun vaste lasten zoals huur rechtstreeks wordt overgemaakt aan de corporatie. Dit is niet nieuw, maar dit gaat gewoon door.

De rechtbanken werken niet. De corporaties voeren recent uitgesproken vonnissen om tot ontruiming van woningen over te gaan, tot 6 april niet uit. Dit geeft ook de maatschappelijke dienstverleners meer tijd en ruimte om te zoeken naar mogelijke oplossingen. En dit sluit aan bij het beleid van de corporaties om ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen.

De corporaties roepen ook hun huurders van bedrijfsruimtes op om bij mogelijke betalingsproblemen zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de corporatie, zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Aanpak loden waterleidingen

Vanwege besmettingsgevaar verrichten de corporatiemedewerkers nu voornamelijk spoedreparaties en kunnen bemonsteringen van lood in het drinkwater, vanwege veiligheidsrisico’s bij contact met huurders, nauwelijks nog plaatsvinden. Ook liggen saneringen en andere werkzaamheden aan corporatiepanden in verband met de aanpak van lood in waterleidingen nu grotendeels stil. Alleen als er géén sprake is van contact met huurders, kunnen deze plaatsvinden omdat we het fysieke contact tussen medewerkers en huurders zoveel mogelijk willen beperken.

Daarmee is de snelheid waarmee we in Amsterdam en elders loden waterleidingen kunnen vervangen, nu sterk afhankelijk van de actuele ontwikkelingen, toekomstige adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid. Uiteraard gaan de corporaties, zodra dit weer kan, door met de aanpak van loden leidingen.

Meer informatie

Elke corporatie heeft informatie op de eigen site staan voor de eigen huurders. Elke dag wordt crisisoverleg gehouden en kunnen de maatregelen worden aangescherpt.

  • De Alliantie
  • De Key
  • DUWO
  • Eigen Haard
  • Habion
  • Rochdale
  • Stadgenoot
  • Woonzorg
  • Ymere