Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Minder ontruimingen van sociale huurwoningen in Amsterdam

Publicatiedatum: 23-02-2016

In 2015 werden in Amsterdam 450 sociale huurwoningen ontruimd waarvan 329 vanwege een huurschuld. Dit is een forse vermindering ten opzichte van 2014 en voorgaande jaren. De corporaties zijn hier verheugd over.

Het totaal van 450 ontruimingen is een forse vermindering met 159 woningen ten opzichte van 2014. In 329 gevallen hadden de huurders een opgelopen huurschuld. De corporaties zetten zich er zoveel mogelijk voor in om huisuitzetting als gevolg van huurschuld te voorkomen. Al na twee weken uitblijven van betaling zoekt een medewerker van de corporatie contact met de huurder en gaat na wat er aan de hand is. Als dat geen resultaat heeft en de huurschuld groter wordt, meldt de corporatie de huurder na twee maanden aan voor maatschappelijke ondersteuning. Dit beleid werkt.

Het inschakelen van de maatschappelijke dienstverlening gebeurt sinds 2009 via het project Vroeg Erop Af!, een stedelijke samenwerking tussen corporaties, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en de gemeente. Deze projectaanpak heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. In 2011 werden nog 634 sociale huurwoningen ontruimd, tegen 450 in 2015. In november jl verlengden de betrokken partijen hun samenwerking.

Uiterste maatregel, rechter bepaalt

Ontruimingen zijn een uiterste maatregel. Als alle inspanningen van corporaties en maatschappelijk dienstverleners niet leiden tot contact met de huurder en tot betaling van huur, kan de rechter bepalen dat de woning ontruimd mag worden. Maar eerst wordt alles op alles gezet om dit te voorkomen. De ervaring leert dat juist bij huurders met een huurschuld, een ontruiming vaak zorgt voor vergroting van de persoonlijke problemen. Immers de huurder heeft nog steeds een schuld, maar nu ook geen woning meer.

“We willen mensen huisvesten en niet ontruimen”

De preventieve aanpak loont, zo laten de cijfers zien, en ‘smaakt naar meer’. Daarom willen de corporaties dit jaar hun samenwerking met gemeente en maatschappelijke dienstverlening verder uitbreiden. Bijvoorbeeld door huishoudens met een bijstandsuitkering de mogelijkheid te bieden om de huur direct te laten inhouden op de uitkering. Dit project met de naam Geregelde Betaling is eind november stadsbreed in gang gezet en bedoeld om de huurders te ondersteunen en te helpen bij een geregelde huurbetaling, waardoor zij in elk geval verzekerd blijven van huisvesting.

René Oosterveer is manager incasso bij corporatie Rochdale. Deze Amsterdamse corporatie draaide in 2014-2015 een pilot met geregelde huurbetaling voor bijstandsgerechtigden in stadsdeel Zuidoost: “We bereikten hiermee een daling van 40% minder huisuitzettingen. Dat is precies wat we willen! We zijn immers een corporatie en willen mensen huisvesten en niet ontruimen!”

 

Deel deze pagina