Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Minder verkoop sociale huurwoningen in Amsterdam

Publicatiedatum: 16-03-2017

De Amsterdamse woningcorporaties verkopen minder sociale huurwoningen. Ook bouwen zij meer nieuwe huizen voor Amsterdammers met lage inkomens. Daarnaast ontzien zij lage inkomens bij huurverhogingen en investeren ze in het verduurzamen van woningen. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de Samenwerkingsafspraken 2015-2019.

Deze afspraken over de Amsterdamse volkshuisvesting werden in juni 2015 overeengekomen met de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de gemeente Amsterdam. Een tussenstand laat zien dat de corporaties zo goed mogelijk voldoen aan de afspraken uit 2015 en meer leveren dan destijds werd voorzien.

Minder verkopen, meer nieuwbouw

De groeiende behoefte naar betaalbare woningen in Amsterdam maakt dat de corporaties de verkoop van sociale huurwoningen matigen van maximaal 2.000 naar circa 1.200 woningen per jaar. Vooral in de gebieden in de stad waar het aantal sociale huurwoningen lager is dan gemiddeld, wordt de verkoop beperkt. Hiermee blijven de wijken beter toegankelijk voor mensen met een lager inkomen. De partijen blijven gezamenlijk kijken naar kansen om de afname van sociale huurwoningen in die gebieden af te remmen en bij voorkeur toe te laten nemen. 

De corporaties kunnen meer sociale huurwoningen bouwen vanwege de verbeterde financiële positie. Daarnaast zijn er nieuwe methodes voor slimmer en goedkoper bouwen. De corporaties en de Huurdersvereniging willen bovendien een verdubbeling van de afgesproken 1.200 nieuwbouwwoningen naar 2.400 per jaar.

Betaalbaar en duurzaam huren

Daarnaast ontzien de corporaties mensen met een lager inkomen bij de jaarlijkse huurverhoging.

Van de nieuw toe te wijzen woningen blijkt in 2016 85% (in plaats van de eerder afgesproken 75%) een huurprijs onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen te hebben. Dit vergroot het aanbod aan woningen voor huurders met recht op huurtoeslag.

De corporaties blijven vol inzetten op het verduurzamen van hun woningen. Ze gaan meer woningen duurzaam renoveren, waardoor het energieverbruik (en de kosten) van huurders omlaag kan.

Deel deze pagina