Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Pakhuisbijeenkomst: ‘Thuisvoelen in een veranderende stad’ 13 april

Publicatiedatum: 12-04-2022

Woensdagavond 13 april organiseerden de Amsterdamse woningcorporaties samen met Pakhuis de Zwijger de bijeenkomst ‘Thuisvoelen in een veranderende stad’. Door stedelijke vernieuwing komt het thuisgevoel van ‘oorspronkelijke’ bewoners onder druk te staan. Zij zien hun buurt veranderen. Hoe blijven we hen verbinden?

Verandering in de stad is onvermijdelijk. Er wordt bijgebouwd, verdicht en soms is sloop en nieuwbouw noodzakelijk. Door deze stedelijke vernieuwing komt het thuisgevoel van ‘oorspronkelijke’ bewoners onder druk te staan die hun buurt zien veranderen, terwijl gemeente en corporaties juist proberen te handelen vanuit bewonersbelangen. Hoe verbinden we deze perspectieven?  

Deze avond gemist? Je kunt terugkijken via deze link.

Als eerste presenteerde Floor Milikowski, auteur van het boek ‘Wij zijn de stad’, deze avond haar boek. Aan de hand van enkele reflecties en een panelgesprek spraken we over hoe  corporaties, gemeente en bewoners het beste kunnen samenwerken om buurten te bouwen die de belangen van bewoners daadwerkelijk centraal stellen? Hoe behouden we talent in buurten en vertrekken we vanuit de kracht van bewoners? Hoe zorgen we ervoor dat mensen die zich willen inzetten voor de eigen buurt, ook ruimte hebben om aan de slag te gaan?

Verandering in de stad is onvermijdelijk

Er wordt bijgebouwd, verdicht en soms is sloop en nieuwbouw noodzakelijk. Dit heeft zijn weerslag op de bewoners en hun buurten. Gemeente en corporaties proberen te handelen vanuit bewonersbelangen. Maar lukt dat altijd? Hoe verbinden we de verschillende perspectieven? 

Tekst verslag 

Op platform Nul20 is een tekstverslag van de avond te lezen: link>. 

Deel deze pagina