Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Samenwerken aan duurzame en nieuwe sociale huurwoningen

Samenwerken aan duurzame en nieuwe sociale huurwoningen

Leestijd: 2 min

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA), de Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente Amsterdam hebben een aantal belangrijke nieuwe speerpunten benoemd in de uitwerking van de Samenwerkingsafspraken van juni 2015. Het bijbouwen van sociale huurwoningen wordt gestimuleerd door hiervoor lagere grondprijzen te hanteren. Daarnaast investeren corporaties flink in de verduurzaming van sociale huurwoningen.

Behoud en bescherming van de sociale woningvoorraad

Het is voor Amsterdam van cruciaal belang dat de stad toegankelijk blijft voor alle inkomens. Afgelopen jaar is een recordaantal woningen in aanbouw genomen, namelijk 8376. Amsterdam wil ook de komende jaren veel nieuwe woningen bijbouwen. De gemeente gaat lagere grondprijzen rekenen voor kavels waarop sociale woningen worden gebouwd. Er komt daarbij geen onderscheid in prijzen tussen verschillende gebieden; de lagere sociale grondprijs is voor heel Amsterdam hetzelfde. Voor extra jongeren- en studentenhuisvesting krijgen corporaties de mogelijkheid om 33% van de reguliere vrijkomende woningen aan deze groepen toe te wijzen, bijvoorbeeld met een vijfjarencontract. Dit geldt voor woningen tot maximaal 50 m2 , binnen de Ring maximaal 40 m2. Een hogere erfpachtafdracht zal daarnaast de verkoop van sociale huurwoningen in populaire gebieden minder aantrekkelijk maken.

Duurzaamheid

Amsterdam wil tot en met 2019 circa tien keer meer CO2 besparen dan in de vorige collegeperiode. Dit doel moet onder meer met betaalbare en duurzame warmtevoorzieningen worden gehaald. Voor 1 januari 2018 worden 10.000 corporatiewoningen aangewezen die overgaan op een alternatieve vorm van verwarming zonder fossiel gas. Voor 2019 willen de corporaties op 40.000 daken zonnepanelen hebben geplaatst. Naast nieuwe vormen van energieopwekking en verwarming investeren de partijen extra in energiebesparing door woningen duurzaam te renoveren.

Verbeterde regels ouderenhuisvesting

Met de verbeterde regelingen van Hoog naar Laag en Van Groot naar Beter kunnen ouderen, veelal zonder een huursprong te maken, makkelijker naar een passende woning verhuizen. Hierbij gaat het om senioren die in een benedenwoning, een woning met lift of een kleiner huis willen trekken. Deze regelingen bestaan al enkele jaren maar de regelingen zijn nu verruimd waardoor waarschijnlijk meer mensen er gebruik van maken.

Eind juni 2016 besluiten de HA en corporaties of zij akkoord gaan met deze uitwerking van de Samenwerkingsafspraken.

Link naar de uitwerking van de Samenwerkingsafspraken