Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Sociale huurwoningen in Amsterdam brandveiliger

Sociale huurwoningen in Amsterdam brandveiliger

Leestijd: 3 min

Huurwoningen in Amsterdam worden brandveiliger als gevolg van een samenwerking van de zes grote woningcorporaties met Brandweer Amsterdam-Amstelland. De corporaties hangen rookmelders op en hun medewerkers worden getraind in brandveiligheid.

"In 2018 willen we in al onze huurwoningen rookmelders hebben", aldus Pablo van der Laan, strategisch adviseur bij Ymere. Naast Ymere werkt de brandweer samen met woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard, De Key, De Alliantie en Stadgenoot. Samen bezitten en beheren ze het gros van het aantal sociale woningen in Amsterdam.

De corporaties sloten in het voorjaar van 2015 een intentieovereenkomst met de brandweer. Naast de rookmelders zijn trainingen van corporatiemedewerkers een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Inmiddels zijn zo'n zeshonderd medewerkers opgeleid door de brandweer. Jan-Willem Kluit, manager gebiedsbeheer bij Stadgenoot: "Bij ons zijn de onderhoudsmedewerkers op training geweest. Ze beseffen nu hoe snel een brand om zich heen kan grijpen. Bij reparaties hangen ze daarom niet alleen rookmelders op, ze wijzen bewoners ook op mogelijk brandgevaarlijke situaties."

Huurders reageren enthousiast als ze een rookmelder krijgen. "Over het algemeen verloopt het vlekkeloos", stelt Pablo van der Laan van Ymere. "Dat komt ook doordat we er aandacht aan besteden in het bewonersblad. De brandweer heeft veel voorlichtingsmateriaal dat we kunnen gebruiken. Dat werkt goed."

Corporaties komen makkelijk bij mensen achter de voordeur. "We kunnen zo heel veel mensen bereiken. Bij alle corporaties zie je bovendien een bewustwording op het gebied van brandveiligheid", stelt beleidsadviseur van de brandweer, Arianne Liebe. "De Alliantie pakt bijvoorbeeld de fysieke veiligheid van hele wooncomplexen aan, tot de zolders aan toe."

Seniorenhuisvester Habion is inmiddels ook een samenwerking aangegaan, tot genoegen van de brandweer. Senioren zijn een groeiende groep, extra kwetsbaar bovendien. Paul van der Woude van Habion: "De veiligheid van bewoners staat voorop. Vooral voor onze meest kwetsbare bewoners willen we meer doen. Dan moet je echt denken aan ouderen die een plastic waterkoker op het vuur zetten. Daarom zijn we een pilot met mobiele watermist-units gestart. Die houden een brand enige tijd onder controle door een waternevel te verspreiden. Voor iemand die slecht ter been is kunnen ze levensreddend zijn", zegt Van der Woude.

De brandweer is erg tevreden over de samenwerking. "Ik vind het belangrijk dat brandveiligheid tussen de oren van de woningcorporaties belandt en doorwerkt in alles wat ze doen of tegenkomen, ook nadat de intentieovereenkomsten in 2018 zijn afgelopen. Als brandweer kunnen we het niet alleen, we hebben andere partners hard nodig om samen aan een brandveilige samenleving te werken. Wat dat betreft zijn we met de woningcorporaties ontzettend goed op weg", zegt sectormanager Steve Kuils namens de korpsleiding van Brandweer Amsterdam-Amstelland.