Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Steun voor Amsterdammers met laag inkomen en hoge huur

Steun voor Amsterdammers met laag inkomen en hoge huur

Leestijd: 2 min

De gemeente Amsterdam gaat mensen met een laag inkomen helpen als zij een huurwoning hebben met een relatief hoge huur. Het gaat om ongeveer 10.000 mensen die een bijdrage voor de huur kunnen ontvangen. Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken) trekt hiervoor de komende drie jaar drie en een half miljoen euro per jaar uit. “We zien dat Amsterdammers steeds vaker in financiële problemen komen doordat hun vaste lasten simpelweg te hoog zijn. Met deze regeling kunnen we daar een beetje bij helpen.”

Over het jaar 2016 verstrekt de gemeente een bijdrage voor de huur. Deze bijdrage is bedoeld voor mensen  die al langere tijd een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben en een sociale huurwoning met een voor hun inkomen relatief hoge huur. Het gaat om ongeveer 10.000 Amsterdammers.  Vanaf 2017 wordt de regeling door de Amsterdamse woningcorporaties uitgevoerd. Hierover heeft de gemeente Amsterdam met de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties afspraken gemaakt.

Wethouder Ivens (Wonen): “Samen met de corporaties werk ik op deze manier aan een structurele oplossing voor Amsterdammers met een laag inkomen en te hoge woonlasten. Dat is hard nodig, want iedereen moet in Amsterdam kunnen wonen, ongeacht de dikte van je portemonnee.”

Aanvragen?

Hoeveel geld huurders terug kunnen krijgen is afhankelijk van  de hoogte van de huur, het aantal personen in het huishouden, het wel/niet ontvangen van AOW en het aantal maanden dat men op het adres woont. Amsterdammers die in een corporatiewoning wonen en van wie de gemeente weet dat zij recht hebben op compensatie, krijgen komende week een aanvraagformulier thuisgestuurd. Aanvragen van de bijdrage kan tot 20 december 2016.  Aanvragers krijgen voor 1 maart 2017 bericht.