Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Toename woonfraude in Amsterdam vooral door toeristische verhuur

Toename woonfraude in Amsterdam vooral door toeristische verhuur

Leestijd: 2 min

Samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties in Amsterdam leidde in 2015 tot sluiting van 167 illegale hotels en ontdekking van 1200 gevallen van woonfraude, 956 sociale huurwoningen kwamen vrij voor nieuwe verhuur.

Veel van deze woningen werden onderzocht na een melding bij het Meldpunt Zoeklicht. Het aantal meldingen is de afgelopen jaren sterk gestegen.

Wethouder Wonen Laurens Ivens: “Een woning is om in te wonen. Woningonttrekking is een vorm van woonfraude, daarom handhaven we. Afgelopen jaar hebben we 167 illegale hotels gesloten, dat is een sluiting om de dag. We krijgen steeds meer grip op woonfraude en we zien dat onze aanpak werkt. Daarom trekken we vanaf dit jaar € 1 miljoen euro extra uit voor de aanpak.”

Stijging toeristische verhuur

Zoeklicht is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, de woningcorporaties en de Makelaarsvereniging Amsterdam. Bij het meldpunt kunnen Amsterdammers met een vermoeden van woonfraude telefonisch of digitaal terecht. Bij het indienen van een melding kan er gekozen worden uit verschillende vormen van woonfraude. De meeste meldingen gaan over toeristische verhuur (834 meldingen) en over doorverhuur (733 meldingen). De woningen waar een klacht over wordt ingediend zijn zowel particuliere woningen als corporatiewoningen.

Sancties

Afhankelijk van de overtreding die wordt geconstateerd zijn er verschillende sancties mogelijk. Als er bijvoorbeeld sprake is van overtreding van de Huisvestingswet kan dit leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete. In 2015 zijn er 122 bestuurlijke boetes opgelegd met een totaalbedrag van € 1.194.000,-.

Intensieve aanpak

De gemeente hecht samen met haar samenwerkingspartners veel belang aan het goed beheren van de woningvoorraad. Door het opleggen van sancties wil de gemeente het oneigenlijke gebruik van woningen stopzetten en ervoor zorgen dat woonruimte weer beschikbaar komt voor de woningmarkt. In totaal zijn er door de inspanningen van de corporaties 956 sociale huurwoningen beschikbaar gekomen voor nieuwe verhuur. Juist omdat er in Amsterdam sprake is van woningschaarste is de aanpak van woonfraude een belangrijke prioriteit van het college. Met het extra geld zet het college onder andere in op extra digitaal rechercheren en het intensiveren van de bestaande aanpak door vaker te (her)controleren.