Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Tweehonderd woningen voor economisch daklozen

Tweehonderd woningen voor economisch daklozen

Leestijd: 3 min

De zes grote Amsterdamse woningcorporaties willen graag de helpende hand bieden om enkele honderden ‘economisch dakloze’ Amsterdammers een tijdelijk onderdak te bieden. Ze willen met elkaar een jaar lang circa tweehonderd woningen beschikbaar stellen.

De gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en het project Onder de Pannen van De Regenboog Groep starten een proef om economisch daklozen te helpen. In 2020 stellen de woningcorporaties 200 tijdelijke woningen beschikbaar, waar 400 mensen een jaar kunnen wonen.

Er zijn op dit moment al 300 tijdelijke woonplekken beschikbaar bij verschillende instanties, maar er zijn door het groeiend aantal economisch daklozen naar schatting 500 tot 600 plekken per jaar nodig. In deze proef worden leegstaande woningen die op de nominatie staan om te worden gesloopt of gerenoveerd voor een jaar beschikbaar gesteld. Rond de zomer kunnen de eerste deelnemers de woningen betrekken.


Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “Het is zorgelijk dat het aantal economisch daklozen groeit: Het zijn gewone Amsterdammers die hun woning kwijt zijn en geen nieuwe woning kunnen vinden. Bijvoorbeeld mensen die gescheiden zijn of werkloos zijn geraakt, zaken waar veel mensen mee te maken kunnen krijgen. We moeten zorgen dat die mensen niet op straat komen te staan en daardoor afglijden en in intensieve zorgtrajecten belanden. Een tijdelijke woning is een eerste stap en ik ben blij dat de woningcorporaties ons hierbij helpen.”

Egbert de Vries (directeur van de AFWC): “Wij snappen dat veel mensen dakloos zijn, wij willen hen een woonplek bieden, om te voorkomen dat ze nog kwetsbaarder worden. Ze kunnen niet voorrang krijgen voor de reguliere woningzoekenden, daarom hebben we ervoor gekozen om een deel van de tijdelijk beschikbare woningen aan te bieden, in samenwerking met de Regenbooggroep.”

Marit Postma (De Regenboog Groep) “Geen dak boven je hoofd betekent iedere dag stress met de vraag: “Waar slaap ik vanavond?” Door tijdelijk onderdak te geven, ontstaat rust en ruimte bij de onderdakzoekers om te kunnen gaan werken aan een duurzame oplossing voor het probleem. Zo nodig helpen we hen hierbij”.

Voor wie?
Deze proef is bedoeld voor alleenstaanden met een inkomen tot € 38.035, die binding hebben met Amsterdam en die geen woning of slaapplaats in het eigen netwerk kunnen vinden. Verdere voorwaarden zijn dat zij zelfstandig kunnen wonen, de vaste lasten kunnen betalen en een woning kunnen delen met anderen. Ook moeten zij actief kunnen en willen werken aan een duurzame woonoplossing.


De uitvoering van deze proef ligt bij De Regenboog Groep, de organisatie die met het project ‘Onder de Pannen’ nu al een deel van de opvangplekken voor economisch daklozen verzorgt. Uit dit project is gebleken dat een jaar opvang mensen genoeg tijd geeft om hun leven op orde te brengen en een meer permanente woonplek te vinden. In dat jaar krijgen ze begeleiding bij het vinden van duurzame huisvesting binnen of buiten Amsterdam, het behouden of vinden van betaald werk en het herstellen van hun netwerk.