Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Uitreiking Jeroen van der Veerprijs 24 februari per livecast

Uitreiking Jeroen van der Veerprijs 24 februari per livecast

Leestijd: 2 min

Op donderdag 24 februari 2022 van 16.00 – 16.45 uur vindt de uitreiking van de Jeroen van der Veer plaats via Livecast. De prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van volkshuisvesting, ter herinnering aan onze collega Jeroen van der Veer.

De Livecast wordt uitgezonden via het AFWC-YouTube kanaal:

Livecast Uitreiking Jeroen van der Veer Scriptieprijs

Genomineerden

Jan van Vliet: Stimulating the desire to move

De scriptie van Jan van Vliet gaat over de beweegredenen voor ouderen om te verhuizen. Met Rotterdam als casus onderzocht hij welke instrumenten gemeenten kunnen inzetten om de verhuisgeneigdheid van 55-plussers in de koopsector te stimuleren. 

Joep Bastiaans: Professional collaborative housing concepts for seniors

Ook Joep Bastiaans heeft de woonwensen van ouderen bestudeerd, specifiek voor collectieve woonvormen. Hij inventariseerde welke collectieve woonconcepten recent ontwikkeld zijn en onderzocht in hoeverre die aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. 

Marjolein Bons: A crisis that triggered change

De scriptie van Marjolein Bons gaat in op de impact van de coronapandemie op de woningmarkt. Zij onderzocht welke effecten de coronacrisis heeft op de woonwensen van mensen die een woning willen kopen.

Deskundige jury

Studenten konden tot medio oktober hun masterscriptie inleveren. De afgelopen maanden zijn deze beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Gerard Anderiesen, Fenne Pinkster, Maarten van Poelgeest en Josja van der Veer (voorzitter). 

Programma

16.00 - Welkom door Anne-Jo Visser, directeur AFWC

16.15 - Video’s van de drie genomineerde scripties

16.30 - Prijsuitreiking door juryvoorzitter Josja van der Veer

16.45 - Einde livecast

Podium binnen de volkshuisvestingssector

De winnaar ontvangt een geldbedrag van duizend euro. Vooral biedt de prijs een podium om bekendheid te krijgen voor het onderzoek binnen de volkshuisvestingssector.