Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Verkoop corporatiewoningen: voor een ongedeelde stad en doorstroming middeninkomens

Verkoop corporatiewoningen: voor een ongedeelde stad en doorstroming middeninkomens

Leestijd: 3 min

In de eerste helft van 2016 verkochten de Amsterdamse woningcorporaties 838 woningen. De prijs van een gemiddelde corporatiewoning was € 215.000 terwijl een gemiddelde koopwoning in Amsterdam € 301.000 kostte. Eén woning verkopen is minimaal één woning nieuw bouwen.

Corporaties verkopen vooral in buurten met een hoog aandeel sociale huurwoningen. Zo geven ze tegendruk aan het ontstaan van eenzijdig rijke of arme buurten. In gemengde wijken is er aanbod van koop- én huurwoningen, en dat leidt tot een mix van huishoudenstypen en inkomensgroepen. Met de inkomsten van verkoop bouwen de corporaties weer nieuwe sociale huurwoningen - één woning verkopen is minimaal één woning nieuw bouwen - en investeren zij in renovaties en leefbaarheid.

Corporaties zorgen zo ook  voor betaalbaar koopaanbod voor mensen met een middeninkomen (tot 1,5 keer modaal) en maken het hen mogelijk om uit de sociale huursector te stromen, zodat de woningen vrijkomen voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huur.

Zo geeft woningcorporatie Eigen Haard eigen huurders voorrang bij de koop van woningen. Huurders kunnen zich daarvoor aanmelden via de zogenaamde Woonladder. De corporatie benadert deze huurders actief en als eerste voor de te koop staande woningen. Op deze manier verkoopt Eigen Haard zo’n 30 procent van de woningen aan doorstromers. Die laten in de meeste gevallen een sociale huurwoning achter.

De verkoop van corporatiewoningen is onderdeel van de Samenwerkingsafspraken over de jaren 2015 - 2019 tussen de Gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam en alle Amsterdamse corporaties. Volgens deze afspraken verkopen  de corporaties samen gemiddeld 2.000 woningen per jaar. Dat is minder dan in het verleden. In 2015 verkochten de Amsterdamse corporaties nog ruim 2.300 woningen, waarvan 2.042 sociale huurwoningen. In 2016 zullen in totaal niet meer dan 2.000 corporatiewoningen worden verkocht. Daarmee maken de corporatieverkopen een steeds kleiner deel uit van de totale verkoop van woningen in Amsterdam. Dat aandeel daalde al van 28% in 2014 naar 19% in 2015.

Betaalbaar
De prijs van corporatiewoningen is voor veel mensen betaalbaar, vooral in de wijken buiten de ring. In de eerste helft van 2016 kostte 69% van de Amsterdamse corporatiewoningen minder dan € 249.000. Die woningen zijn daarmee betaalbaar voor huishoudens met een inkomen tot anderhalf keer modaal. 

In Zuidoost, Noord en Nieuw-West  waren bijna alle corporatiewoningen (90%) goedkoper dan € 249.000. In stadsdeel Zuidoost  was 61%  met een prijs van maximaal € 152.000, nog goedkoper.

In de wijken binnen de ring verkopen de corporaties nu veel minder woningen dan in 2014 en zorgen zij voor behoud van een substantieel aandeel sociale huur. Op  nieuwbouwlocaties willen de Amsterdamse corporaties graag minimaal 35% nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen. Deze investeringen kunnen en willen zij graag voor hun rekening nemen.

Woon 2016

Deze en andere cijfers over de Amsterdamse koopwoningmarkt worden vandaag bekend gemaakt tijdens een presentatie van het rapport Woon 2016. Dit is een jaarlijkse uitgave van de Amsterdamse Makelaarsvereniging MVA, de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.