Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Volkshuisvestingsfonds 'een gemiste kans' voor corporatiewijken

Volkshuisvestingsfonds 'een gemiste kans' voor corporatiewijken

Leestijd: 2 min

De Amsterdamse woningcorporaties zijn blij met extra geld uit het 'Volkshuisvestingsfonds' van minister Ollongren, maar vinden het een gemiste kans dat het geld juist niet bestemd is voor wijken waar veel corporatiewoningen staan. Vooral in die wijken is het nodig om extra te kunnen investeren in een brede verbeteraanpak op allerlei terreinen.

Bijvoorbeeld in de stadsdelen Amsterdam Zuidoost en Nieuw West gaan de woningcorporaties samen met de gemeente,  de scholen, maatschappelijke organisaties en de bewoners de komende jaren flink aan de slag. Juist in die wijken met veel corporatiewoningen hebben veel bewoners allerhande problemen en kunnen we extra middelen voor de gezamenlijke aanpak goed gebruiken.  

Op zichzelf vinden de corporaties het volkshuisvestingsfonds voor leefbaarder en duurzamer wijken een goed plan van de minister. Er is alle aanleiding voor. De afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken aangetoond dat de leefbaarheid in wijken met veel corporatiebezit sinds 2012 afneemt en steeds verder onder druk staat. Het helpt als er meer onderhoud kan worden gepleegd, huizen verduurzaamd en het woningaanbod wordt gevarieerd, maar alléén de woningen in particulier bezit aanpakken is voor deze wijken onvoldoende. Hier is een integraal plan van aanpak nodig waarbij maatregelen op het gebied van én wonen én zorg én welzijn én veiligheid worden gecombineerd. Nu is het de bedoeling van de Minister dat het fonds alleen fysieke (bouw)-projecten stimuleert. Het fonds zou juist ook sociale en brede integrale projecten mogelijk moeten maken of versnellen, die vanuit leefbaarheidsperspectief noodzakelijk zijn en die financieel onrendabel zijn en onafhankelijk van de corporatie die betrokken is. Ook moet het geld uit dit fonds structureel worden en geen eenmalige uitkering zijn. Het verbeteren van wijken duurt immers vele jaren. Een eenmalige bijdrage is echt onvoldoende.

Lees hier onze complete reactie >