Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Weer minder huisuitzettingen in Amsterdam in 2016

Publicatiedatum: 04-04-2017

In 2016 zijn in Amsterdam 407 sociale huurwoningen ontruimd door woningcorporaties. Dit aantal is een vermindering met 43 ten opzichte van 2015. Een groot aantal huurders heeft betalingsproblemen en er wordt door de corporaties samen met partners veel gedaan om te voorkomen dat dit leidt tot ontruimen. Al twee weken na het uitblijven van betaling zoekt een medewerker van de woningcorporatie contact met de huurder en gaat na wat er aan de hand is. Als dat geen resultaat heeft en de huurschuld groter wordt, meldt de corporatie de huurder na twee maanden aan voor maatschappelijke ondersteuning. Dit beleid werkt.

Het inschakelen van de maatschappelijke dienstverlening gebeurt sinds 2007 via het project Vroeg Erop Af!, een stedelijke samenwerking tussen de woningcorporaties, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en de gemeente. Deze projectaanpak heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen, in november 2015 verlengden de betrokken partijen hun samenwerking.

Uiterste maatregel, rechter bepaalt

De gezamenlijke initiatieven om huurders tijdig te helpen met hun financiële problemen leidt al jaren tot een daling van het aantal ontruimingen van sociale huurwoningen van 838 corporatiewoningen in 2007 tot 407 in 2016.

Ontruimingen zijn een uiterste maatregel. Als alle inspanningen van corporaties en maatschappelijk dienstverleners niet leiden tot contact met de huurder en tot betaling van huur, zal de rechter bepalen dat de woning ontruimd mag worden. Maar eerst wordt alles op alles gezet om dit te voorkomen. De ervaring leert immers dat juist bij huurders met een huurschuld, een ontruiming vaak zorgt voor vergroting van de persoonlijke problemen. Immers de huurder heeft nog steeds een schuld, maar nu ook geen woning meer. 

Deel deze pagina