Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Pakhuisbijeenkomst Debat over woonplannen: kiezen of delen?!

Publicatiedatum: 14-09-2022

Dinsdagavond 13 september gingen bewonersgroepen, corporaties, ontwikkelaars en de wethouder volkshuisvesting Zita Pels in gesprek over de grote woonplannen. Moeten we kiezen of kunnen we delen?

In een goed gevulde IJburgzaal in Pakhuis de Zwijger gingen 13 september bewonersgroepen, corporaties, ontwikkelaars en de wethouder volkshuisvesting Zita Pels in gesprek over de grote woonplannen. Moeten we kiezen of kunnen we delen? De vraagstukken zijn groot met een vluchtelingen-, woon- en energiecrisis en daarom moeten alle zeilen bijgezet worden om zoveel mogelijk woningen bij te bouwen en woningen te isoleren. De wethouder gaat zich inzetten om meer kwetsbaren te huisvesten in de stad en op het recht op wonen. Bewonersgroepen kunnen daar een grote rol bij spelen, zo liet Hart voor de K-Buurt zien met een initiatief voor een buurt isolatie brigade waar bewoners terecht kunnen voor informatie en service zoals een klusbrigade.

De wethouder presenteerde haar eerste plannen voor een isolatie offensief met acties op de zeer korte termijn om 24.000 bewoners te helpen met extra quick win isolatie maatregelen, korte klap maatregelen zoals financiering voor VVE’s bij isolatie en de lange klap waarbij de corporaties in 6 jaar tijd aan de slag gaan met het isoleren van de E, F en G labels. De vraag was of isoleren sneller kan. De wethouder dacht van wel, maar de corporaties zien al een verdubbeling van tempo en vinden dat lastig haalbaar is in tijden met grote inflatie en tekort aan personeel in de isolatiemarkt. !WOON stelde voor om met name in de particuliere sector enkel glas en E, F en G labels als gebrek aan te merken, zodat ook die partijen verplicht worden woningen te isoleren.

Ook het sneller en slimmer samen bouwen kwam voorbij als aanpak. Ontwikkelaar AM is enthousiast over de 40-40-20 regel die ervoor zorgt dat nieuwe woonwijken gaver en vitaler worden. En zet in op een halvering van het planproces in tijd. Corporaties gaven aan dat ze de opgave in de wijken nog meer centraal gaan stellen en dan pas te bepalen wie wat moet doen.  

!WOON wil dat de huurprijzen met name in de private sector omlaag gaan en vindt dat het een economisch delict moet zijn als je een woning boven het WWS stelsel verhuurt. Jongerenclub Uplift tot slot hield een pleidooi voor woningdelen om zo meer jongeren de kans te geven in Amsterdam te gaan wonen.

De avond werd afgesloten met een oproep van de gemeente om goede ideeën aan te dragen in het participatietraject voor de Woonvisie in de volksmond ook wel de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting genaamd.

Deze avond gemist? Je kunt terugkijken via Wonen voor iedereen #5 : Woonplannen Amsterdam: kiezen of delen? - Pakhuis de Zwijger.  Lezen kan ook: nieuwsplatform Nul20 maakte een journalistiek verslag>

Deel deze pagina