Nieuwsbericht

Welkom

Woningcorporaties willen bouwen, bouwen, bouwen...

Leestijd: 4 min

Maandag 4 maart schreven we namens de woningcorporaties in Amsterdam en regiogemeenten welke hindernissen de woningcorporaties ondervinden bij het nieuw kunnen bouwen van betaalbare sociale huurwoningen. Maandagavond 11 maart debatteren we er over met kandidaat bestuurders voor de provincie Noord Holland.

De provincie Noord-Holland, en vooral het zuidelijke deel, zit te springen om woningen. Veel mensen zijn wanhopig op zoek, maar kunnen niets vinden. De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 60.000 woningen te weinig gebouwd en door de toenemende trek naar de stad loopt het tekort snel op. Hier is werk en hier is het fijn wonen. Voor wie woonruimte kan vinden... 
Door de crisis, belasting op huur, gebrek aan bouwvakkers en tekort aan grond is de bouw van nieuwe woningen al jaren achtergebleven bij de groeiende vraag. Het tekort is nu nijpend. Volgens de woningcorporaties kan de provincie veel meer voor de woningzoekenden betekenen. 
Door voldoende bouwgrond beschikbaar te stellen, niet alleen voor dure koopwoningen maar ook voor betaalbare huurwoningen. Door bouwen aan de randen van steden mogelijk te maken en te versnellen zodat er een gevarieerd aanbod komt, niet alleen flats maar ook huizen. En door flexibeler om te gaan met regels zodat we op meer plaatsen kunnen bouwen. 
Bouwen, bouwen, bouwen, is het devies, maar voor wie? In ieder geval voor alle inkomensgroepen. En laten we kijken naar de woningzoekenden. De groep lagere inkomens is ongeveer 45 procent en laat dat nu ook het gemiddelde zijn van de voorraad sociale woningen in de regio. Maar er zit wel verschil tussen gemeenten. Sommige gemeenten hebben meer dan de 45 procent - bijvoorbeeld Amsterdam - maar andere veel minder. 
Evenwicht
Vooral in de Gooi- en Vechtstreek en in de gemeenten ten zuiden van Amsterdam zijn relatief veel minder sociale huurwoningen. En in de nieuwbouwprogramma's van deze gemeenten zit ook weinig sociale nieuwbouw. Wij willen juist een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad in de nieuwbouwprojecten. De provincie moet zich hier hard voor maken.

Bouwen, bouwen, bouwen, lijkt dus het devies, maar waar? Er is een sterke druk om te bouwen in binnenstedelijk gebied, zodat landschap en natuur en landbouw niet hoeven in te leveren. Maar is dat voldoende en is het haalbaar? We hebben met de Metropoolregio Amsterdam in beeld gebracht dat er wel 400.000 woningen gebouwd kunnen worden, maar een aanzienlijk deel daarvan bevindt zich buiten het stedelijke gebied, zoals IJburg, Haarlemmermeer-West en Almere. 
Is dat voldoende, of moeten we naar andere gebieden kijken zoals de Purmer en de Wormer of gebieden rond Amstelveen?
Daarbij gaat het ook om welk type woningen we bouwen. Binnenstedelijke appartementen en daarbuiten wellicht eengezinswoningen. Niet iedereen wil echter in een appartement wonen, sterker nog, veel inwoners geven aan op zoek te zijn naar een eengezinswoning met een tuintje voor en een tuintje achter. Komen we voldoende tegemoet aan wensen van woningzoekers? De provincie kan hierover beslissen en bepaalt hoe en waar mensen wonen als het gaat om het gebied aan de rand van de stad.

Milieuregels
Maar kan overal gebouwd worden? Voor je het weet stuit je in onze drukke provincie op milieuregels die bouwen belemmeren. De havenindustrie bijvoorbeeld bemoeilijkt bouwen in Havenstad en gooit mogelijk ook roet in het eten op het Hembrugterrein en de Achtersluispolder. Is het dan niet verstandig dat de provincie helpt de bedrijven met de meeste milieuhinder te verplaatsen, naar een deel van de haven dat verder van de nieuwe wijken af ligt? 
En natuurlijk Schiphol, waar ruime contouren omheen getekend zijn waar je niets mag bouwen. Maar hoe strikt willen we daarmee omgaan? Immers, als je helemaal geen geluidsoverlast wil, zit een groot deel van de provincie voor bouwen op slot. Wellicht is er op sommige locaties, of voor sommige doelgroepen zoals studenten, een uitzondering mogelijk. 
De provincie kan zich hier hard voor maken. Kortom, voor de toekomst van de volkshuisvesting in de regio Amsterdam zijn deze verkiezingen voor de Provinciale Staten cruciaal.