Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Woningcorporaties zetten zich in voor mensen met taalachterstand

Woningcorporaties zetten zich in voor mensen met taalachterstand

Leestijd: 2 min

Eén op de zes Amsterdammers heeft moeite met lezen en schrijven. Samen met de gemeente en vele andere organisaties zetten Amsterdamse woningcorporaties zich er voor in om hun communicatie duidelijker en eenvoudiger te maken voor de 'laaggeletterde' Amsterdammers. Zij tekenden afgelopen vrijdag 7 september het Amsterdams Taalakkoord.

Moeilijk meekomen

Omdat zoveel Amsterdammers laaggeletterd zijn, krijgen bedrijven en organisaties altijd te maken met mensen die moeite hebben met taal: als werknemer, patiënt of klant. Deze mensen kunnen niet goed lezen, schrijven, rekenen of met computers omgaan. En daarnaast verandert de samenleving steeds sneller. Amsterdammers met een taalachterstand kunnen daardoor moeilijk meekomen met alle ontwikkelingen in deze tijd.

Amsterdams Taalakkoord

Door het ondertekenen van het Amsterdams Taalakkoord spreken woningcorporaties, bedrijven en uitvoerende organisaties af dit probleem aan te pakken. Medewerkers en huurders die moeite hebben met taal krijgen hulp, er wordt meer bewustwording over het probleem gecreëerd en er wordt gekeken of communicatie-uitingen van de corporatie duidelijk en helder zijn voor de huurders.

Al bijna 50 organisaties helpen

Binnen nog geen jaar hebben al bijna 50 organisaties, waaronder woningbouwcorporaties Stadgenoot, Eigen Haard, De Alliantie, Ymere, Rochdale en hun federatie, de AFWC, zich bij het netwerk van het Taalakkoord aangesloten: een groot succes volgens de gemeente Amsterdam. De eerste ondertekenaars hebben al verschillende stappen gezet. Zo zijn veel werkgevers actief bezig met het scholen van werknemers of met het toegankelijk maken van hun communicatie-uitingen.

Meer informatie >