Geen objecten gevonden

Betaalbare huren

Woningcorporaties willen de huren betaalbaar houden voor hun huurders.  Daarom houden zij rekening met de inkomens van huurders en niet alleen met de waarde van de woning. Het huurbeleid van de woningcorporaties wordt helder uitgelegd op de site van de landelijke vereniging van woningcorporaties Aedes. 

In Amsterdam maken de woningcorporaties elke vier jaar afspraken over het betaalbaar houden van de huren als onderdeel van het hele pakket aan Samenwerkingsafspraken. Deze gaan onder meer over: de huurprijs van vrijgekomen huurwoningen, de huursomstijging, maatwerk voor huurders met financiële problemen en de aanpak van huurschulden.

Nibud onderzoek naar betaalbaarheid huren

In 2020 onderzocht het NiBUD of gemeente en woningcorporaties de juiste huishoudens in de stad financieel ondersteunen en of de huren betaalbaar zijn voor de meeste huurders.

Het onderzoek  (nov 2020) laat zien welke groepen huurders moeite hebben om de huur te betalen en wat het effect is van ondersteuningsmaatregelen. Het blijkt dat bij de laagste inkomens de huurtoeslag onvoldoende werkt: ook mét huurtoeslag hebben deze huishoudens moeite om rond te komen. Het is echter met name een inkomensprobleem; de hoogte van de huur is duidelijk  minder het probleem.

De afspraak blijft  dat de huursom (alle huurinkomsten gezamenlijk voor een corporatie) tot en met 2023 elk jaar met het inflatiepercentage + 1 % mag stijgen. Binnen dat kader gaan alle corporaties wel met hun huurdersorganisaties overleggen hoe de huurders met de laagste inkomens kunnen worden ontzien. 

De gemiddelde kale huur van een  Amsterdamse sociale huurwoning was op 1 januari 2020 544 euro. Check deze tabel >

Het rapport van het NIBUD is te downloaden via deze link >

Deel deze pagina