Geen objecten gevonden

Gemengde wooncomplexen voor jongeren

De woningcorporaties hebben in Amsterdam in de afgelopen jaren een 10-tal ‘gemengde wooncomplexen’ voor jongeren gerealiseerd. Dit zijn wooncomplexen waar jonge statushouders (vluchtelingen met verblijfstatus)  samen met andere jongeren wonen. Het zijn vaak bewoners die voor het eerst op zichzelf wonen en samen het ‘zelfstandige leven’ kunnen ontdekken.

In deze complexen besteden de corporaties veel aandacht aan het opbouwen van een community.  Dat doen ze bijvoorbeeld samen met organisaties als de Academie van de Stad en Socius. De complexen hebben doorgaans een gemeenschappelijke ruimte, het beheer is in handen van de bewoners zelf en /of er is een ‘buddy-project’ met veel gezamenlijke activiteiten.

Aan Nederlandse jongeren die graag in zo’n complex willen wonen, wordt vaak gevraagd een motivatie aan te leveren. De corporaties vinden het namelijk belangrijk dat de jongeren die in deze projecten wonen, zich in willen zetten voor hun buren en zelf actief deel willen nemen aan de community.

Omdat dit bijzondere woonvormen zijn, is er de afgelopen jaren door diverse onderzoekers onderzocht of en hoe dit werkt. 

 Meer informatie over de complexen: 

Deel deze pagina