Nieuwbouw en woningkwaliteit

Amsterdam kent een enorm tekort aan betaalbare huurwoningen. De Amsterdamse corporaties zetten de komende jaren daarom alles op alles om de nieuwbouwproductie te verdubbelen.  Door vervanging van verouderd bezit kan dat tot en met 2023 leiden tot 3.000 extra sociale huurwoningen. Dit is onderdeel van de Samenwerkingsafspraken over de jaren 2020 t/m 2023 met de gemeente Amsterdam en de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels.

Meer actuele informatie in ons Jaarbericht 2022 >

Ymere maakte een informatief filmpje over nieuwbouw op Overhoeks (Amsterdam Noord).