Geen objecten gevonden

Verkoop sociale huurwoningen

De corporaties maken met de gemeente en de huurdersorganisaties afspraken over allerhande zaken, o.a. de verkoop van sociale huurwoningen.  Deze zijn onderdeel van de vierjaarlijkse Samenwerkingsafspraken. De opbrengsten van verkoop worden  besteed aan nieuwbouw en renovaties. Met de opbrengst van verkoop van bijvoorbeeld een woning in Amsterdam Centrum kunnen corporaties in de huidige tijd minimaal twee nieuwe sociale huurwoningen bouwen in wijken buiten de Ring. 

In een animatiefilmpje maakt woningstichting De Key duidelijk hoe verkoop van woningen bijdraagt aan  onderhoud en renovaties van woningen en nieuwbouw.

In de tabellen daaronder de cijfers over de woningverkopen in het afgelopen jaar.  Cijfers over de jaren daarvóór vind je onder de rode knop. 

Deel deze pagina