Verkoop sociale huurwoningen

De corporaties maken met de gemeente en de huurdersorganisaties afspraken over allerhande zaken, o.a. de verkoop van sociale huurwoningen.  Deze zijn onderdeel van de vierjaarlijkse Samenwerkingsafspraken. De opbrengsten van verkoop worden  besteed aan nieuwbouw en renovaties. Met de opbrengst van verkoop van bijvoorbeeld een woning in Amsterdam Centrum kunnen corporaties in de huidige tijd minimaal twee nieuwe sociale huurwoningen bouwen in wijken buiten de Ring. 

In een animatiefilmpje maakt woningstichting De Key duidelijk hoe verkoop van woningen bijdraagt aan  onderhoud en renovaties van woningen en nieuwbouw.

In de tabellen daaronder de cijfers over de woningverkopen in het afgelopen jaar.  Cijfers over de jaren daarvóór vind je onder de rode knop. 

Tabellen Verkoop sociale huurwoningen 2021

Tabel 0
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
Tabel 9
Tabel 10
Tabel 11
Tabel 12
Tabel 13
Tabel 14
Tabel 15
Tabel 16
Tabel 17
Tabel 18
Tabel 19
Tabel 20
Tabel 21
Tabel 22
Tabel 23
Tabel 24
Tabel 25
Tabel 26
Tabel 27
Tabel 28
Tabel 29
Tabel 30
Tabel 31
Tabel 32
Tabel 33
Tabel 34