Verkoop sociale huurwoningen

De corporaties maken met de gemeente en de huurdersorganisaties afspraken over allerhande zaken, o.a. de verkoop van sociale huurwoningen.  Deze zijn onderdeel van de vierjaarlijkse Samenwerkingsafspraken. De opbrengsten van verkoop worden  besteed aan nieuwbouw en renovaties. Met de opbrengst van verkoop van bijvoorbeeld een woning in Amsterdam Centrum kunnen corporaties in de huidige tijd minimaal twee nieuwe sociale huurwoningen bouwen in wijken buiten de Ring.