Geen objecten gevonden

Voorstel voor wijziging woonruimteverdeling

Sociale huurwoningen zijn schaars, zeker in de Randstad. Veel mensen moeten heel lang wachten op een woning. Daarom werken vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland al enige tijd samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans te geven op een woning. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft, maar niet in aanmerking komt voor een urgentie.
Er komt een puntensysteem waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Tot en met 28 juli 2020 kunnen inwoners van de vijftien gemeenten en belanghebbenden een reactie geven op het voorstel. In het najaar bespreken 15 gemeenteraden de voorstellen. Als ze allemaal instemmen, kunnen de regels in de loop van 2021 ingevoerd worden. 

Meer informatie op www.socialehuurwoningzoeken.nl 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden