Welkom Nieuws 25% jongerenwoningen mag nog verloot in Amsterdam

25% jongerenwoningen mag nog verloot in Amsterdam

Leestijd: 1 min

Op 20 december besloot de Amsterdamse gemeenteraad dat met ingang van 1 januari 2018 nog maar een kwart van de jongerenwoningen via loting mag worden verhuurd. Gewone sociale huurwoningen mogen helemaal niet meer worden verloot. Alleen inschrijfduur telt voor je kans op een woning.

Hierdoor is het voor jongeren onder 28 jaar vrijwel onmogelijk om via loting aan een sociale huurwoning te komen in Amsterdam. 

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties voerde de afgelopen week campagne voor behoud van loting.

Directeur Egbert de Vries: "Het is jammer dat het maar ten dele is gelukt. We hopen dat we dit nieuwe jaar een goede dialoog kunnen voeren met de politiek over een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Nu is het voor spoedzoekers en jonge mensen - die niet veel inschrijfduur in WoningNet hebben kunnen opbouwen vanwege hun leeftijd - bijna onmogelijk om een sociale huurwoning te bemachtigen. Loting bood hen nog een kleine kans, die is nu helaas fors verkleind.

We hopen dat we in 2018 naar een nieuwe vorm van woonruimteverdeling kunnen waarbij inschrijfduur niet het enige criterium is voor je plek op de wachtlijst en gaan daarover graag de dialoog aan met de politiek."