Welkom Nieuws AFWC Jaarbericht 2018 is uit

AFWC Jaarbericht 2018 is uit

Leestijd: 3 min

De cijfers in het Jaarbericht van de AFWC, dat donderdagmiddag 21 juni werd overhandigd aan de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens, laten zien dat de daling van de voorraad sociale huurwoningen van corporaties in Amsterdam is gestopt.

Op 1 januari van dit jaar hadden de gezamenlijke corporaties ruim 186.400 woningen in bezit waarvan 166.299 sociale huurwoningen (circa 40% van het totaal aantal woningen in de hoofdstad). 

De corporaties hebben in 2017 veel minder sociale huurwoningen verkocht (747) en hebben er méér nieuw gebouwd (1259). Verkoop blijft wel noodzakelijk om ook nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen in nieuwe wijken.   

Na zes jaar stijgt het aantal nieuwe verhuringen weer. Ook verhuren de corporaties hun woningen goedkoper dan in de vorige jaren en ze wijzen de woningen steeds meer passend toe naar inkomen en huishouden. De gemiddelde kale maandhuur van een zelfstandige sociale huurwoning is 507 Euro.

De corporaties zijn blij dat de maatregelen om mensen met huurschulden snel te helpen, effectief zijn. Het aantal huisuitzettingen wegens huurschulden daalde voor het tiende achtereenvolgend jaar substantieel en was nog nooit zo laag. En de corporaties zijn over de dip in de nieuwbouw heen, ze hebben in 2017 weer meer dan 2700 nieuwe woningen opgeleverd. Last but not least renoveerden de corporaties gezamenlijk 1756 woningen op hoog niveau voor minimaal 25.000 euro per woning. Het grootste deel  blijft daarna sociaal verhuurd.

Toch weet directeur AFWC Egbert de Vries, dat het allemaal niet genoeg is.

De wachttijden voor sociale huurwoningen in Amsterdam lopen op en bij sommige spoedzoekers groeit de wanhoop. Gezinnen die krap wonen, mensen die lang in de opvang zitten en huishoudens die al lang op een renovatie wachten weten, dat je in getallen niet kunt wonen. Dus willen we stap voor stap steeds beter worden. Méér doorstroming bevorderen zodat meer woningen beschikbaar komen voor de mensen die afhankelijk zijn van sociale huur. Méér passend toewijzen zodat meer mensen een voor hen betaalbare huur krijgen en een woning die qua grootte bij hun huishouden past.

We willen ook nog méér nieuwe sociale huurwoningen per jaar bouwen, tot wel 3000 per jaar, zodat het aandeel sociale huur van het (groeiend) totaal aantal woningen in Amsterdam op 40% blijft. En natuurlijk hebben we de opgave om onze woningen te verduurzamen: isoleren, zonnepanelen plaatsen en gasloos maken. Kwetsbare mensen willen we alleen huisvesten als de begeleiding van het zelfstandig wonen door zorgorganisaties goed genoeg is. Ook willen we de woonruimteverdeling beter maken: mensen met een urgente woonbehoefte moeten meer kans op een woning krijgen. Aan die opgaven gaan wij de komende jaren werken, graag samen met de gemeente en met onze partners in de sectoren zorg en welzijn.”

Link naar het Jaarbericht 2018