Welkom Nieuws Amsterdamse corporaties betalen 206 miljoen euro verhuurderheffing in 2021

Amsterdamse corporaties betalen 206 miljoen euro verhuurderheffing in 2021

Leestijd: 2 min

 

De Amsterdamse corporaties maakten in 2021 bij elkaar 206 miljoen euro over aan het Rijk aan verhuurderheffing, 2 miljoen meer dan een jaar geleden. Anne-Jo Visser (directeur AFWC) pleit bij het nieuwe kabinet ervoor deze belasting op de huurinkomsten van sociale huurwoningen volledig af te schaffen en niet een kwart korting op de heffing zoals nu in het vooruitzicht wordt gesteld.

“Het Amsterdamse woningtekort is nijpend en er moeten snel meer betaalbare woningen komen. Wij staan in de stad voor grote opgaves op gebied van nieuwbouw, verduurzaming, onderhoud en het versterken van buurten. Afschaffing van een kwart van de verhuurderheffing is een eerste stap, maar voor Amsterdam is veel financiële armslag nodig om de wooncrisis aan te pakken. We vragen het kabinet dan ook om de hele verhuurderheffing af te schaffen zodat we aan de slag kunnen.”, stelt zij namens de Amsterdamse woningcorporaties.

Voorwaarden korting onduidelijk

De verlaging van 500 miljoen euro geldt voor alle corporaties in Nederland. Terwijl de Amsterdamse corporaties dit jaar al ruim 200 miljoen euro betalen. Het is nu nog niet helder onder welke voorwaarden en per wanneer het Rijk dit gaat invoeren. Ook is nog niet duidelijk wat corporaties daadwerkelijk minder gaan betalen. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan op de 2 miljard verhuurderheffing die jaarlijks naar de schatkist gaat, 500 miljoen euro in mindering te brengen.

Hoge woz-waarde in Amsterdam

De verhuurderheffing is daarnaast gekoppeld aan de woz-waarde van het bezit van de corporaties. Met name in Amsterdam is deze in de overspannen woningmarkt nu op recordhoogte. De Amsterdamse corporaties betalen daardoor ook in verhouding veel meer dan gemeentes met een lagere woz-waarde, terwijl de opgaves in de stad veel groter zijn en er meer financiële ruimte nodig is om deze het hoofd te bieden.

Overzicht verhuurderheffing per woningcorporatie:

Woningcorporatie

Netto afdracht

De Alliantie (alleen Amsterdam)

€ 23.210.731 

De Key

€ 21.572.907 

Eigen Haard

€ 43.095.000 

Rochdale

€ 32.145.735 

Stadgenoot

€ 36.094.894 

Ymere

€ 49.933.007 

 

 

Totaal netto afdracht Verhuurderheffing

€ 206.052.274