Welkom Nieuws Amsterdamse corporaties: erkenning wooncrisis is goed maar dit is geen lastenverlichting voor huurders en corporaties

Amsterdamse corporaties: erkenning wooncrisis is goed maar dit is geen lastenverlichting voor huurders en corporaties

Leestijd: 3 min

De plannen van het Kabinet in de Miljoenennota leiden niet echt tot lastenverlichting voor corporaties en hun huurders. Of de vele woningzoekenden in onze regio meer kansen krijgen op een woning in de komende jaren, is sterk afhankelijk van de verdeling van de beloofde fiscale kortingen voor nieuwbouw over de corporaties in het land.

Het is goed dat het hele kabinet nu inziet dat er een wooncrisis is. En dat snel tienduizenden nieuwe en vooral betaalbare woningen moeten worden bijgebouwd. Voor de meest overspannen woningmarkt in het land, de regio Amsterdam, is uitgerekend dat de woningcorporaties per jaar 5.000 nieuwe sociale huurwoningen moeten bijbouwen.

Terecht rekenen de minister en de woningzoekenden op de woningcorporaties in deze regio. En wij willen ook niets liever dan goede sociale en betaalbare huurwoningen beheren en nieuwe bij bouwen. Liefst een zo groot en gevarieerd mogelijk aanbod in de hele regio en in alle gemeenten en wijken. Wij willen niets liever dan zorgen dat de circa 80.000 woningzoekenden in onze regio binnen een redelijke termijn een dak boven hun hoofd kunnen krijgen. 

Druppel en gloeiende plaat
Het kabinet wil ‘een bouwfonds met maximaal 1 miljard Euro fiscale kortingen over een periode van 10 jaar’ voor alle corporaties tezamen (landelijk zijn er ca 340 corporaties) om de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te stimuleren. Per jaar zou het gaan om 100 miljoen Euro voor het hele land.

Dat is mooi, maar het is slechts een druppel op een gloeiend hete plaat.

Alleen al de 30 corporaties in de regio Amsterdam betalen met elkaar per jaar 400 miljoen Euro huurdersbelasting (‘verhuurderheffing’). Daar komen elk jaar nog miljoenen Euro’s aan andere belastingen bij. Bijvoorbeeld de ATAD, een belasting die eigenlijk bedoeld is voor multinationals, maar die woningcorporaties ten onrechte ook moeten betalen. Vier maanden huurinkomsten gaan naar de staatskas in plaats van naar nieuwbouw en renovatie. In 2020 betalen de corporaties met elkaar maar liefst 2,5 miljard Euro aan belastingen aan het rijk, zo liet Aedes recent uitrekenen.

De kosten van de nieuwbouw van een sociale huurwoning zijn opgelopen naar 150.000 á 200.000 euro per woning. In onze regio zijn alle partijen het er over eens dat er 5.000 nieuwe sociale huurwoningen per jaar nodig zijn. Tel maar uit hoeveel geld er dan nodig is!

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw rekende uit dat de helft van de woningcorporaties in deze regio dit niet kan financieren. Zeker omdat de corporaties ook tientallen miljoenen Euro’s moeten besteden aan verduurzaming van hun woningen, zodat de toekomstige energierekening van tienduizenden huurders betaalbaar blijft.

Kortom, er is met deze plannen in de miljoenennota niet echt sprake van lastenverlichting voor corporaties en onze huurders. Of de vele woningzoekenden in onze regio meer kansen krijgen op een woning in de komende jaren, is ook sterk afhankelijk van de verdeling van de fiscale kortingen voor nieuwbouw over de corporaties in het land.