Welkom Nieuws Amsterdamse woningcorporaties: buurtgericht investeren in nieuwe en duurzame woningen

Amsterdamse woningcorporaties: buurtgericht investeren in nieuwe en duurzame woningen

Leestijd: 3 min

De Amsterdamse woningcorporaties schrijven in een brief aan de onderhandelaars voor een nieuw college van B&W dat zij de komende jaren miljarden willen investeren in nieuwe woningen in de stad en verduurzaming van bestaande woningen. Ze willen buurtgericht(er) aan de slag. Ze pleiten er voor om verschillen in buurten duidelijk te benoemen en per buurt een gezamenlijke aanpak te realiseren met de gemeente, bewoners en andere partijen in de buurt. Het overall doel van de woningcorporaties is "een stad van brede welvaart, waarin we samen de woningcrisis, de energie(armoede)crisis en de kansenongelijkheid aanpakken."

Per buurt is een integrale en buurtgerichte samenwerking nodig met de gemeente, huurders- en bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, politie) en marktpartijen. Ook onderling gaan de woningcorporaties per buurt  hun activiteiten nauw afstemmen met elkaar, resulterend in een  gezamenlijke portefeuillestrategie alsof ze één woningcorporatie vormen.  

Bij elk renovatie- of sloop-nieuwbouwproject willen ze dat de bestaande bewoners kunnen terugkeren in de buurt. En ze willen méér nieuwe woningen voor huishoudens die op dit moment buiten de boot vallen, zoals jongeren en mensen met een middeninkomen zoals agenten, verpleegkundigen en onderwijzers. Ook willen ze nieuwe typen woonvormen voor ouderen ontwikkelen om de doorstroming uit sociale huurwoningen te bevorderen; die komen dan vrij voor gezinnen. 

De corporaties vragen het nieuwe college van B&W om duidelijke keuzes, gericht op de lange termijn, zoals:

• Voldoende ruimte voor sloop-nieuwbouw projecten en de mogelijkheid om méér woningen bij te bouwen in bestaande wijken omdat we alleen daarmee de woningcrisis kunnen oplossen.

• Maak de energietransitie tot een topprioriteit en kom de mensen met de laagste inkomens tegemoet in de kosten daarvan.

• Zorg voor ten minste 40% échte sociale huur in nieuwbouwplannen. ‘Echt’ betekent dat woningen eeuwigdurend ‘sociaal’ blijven met een betaalbare huur, veelal onder de aftoppingsgrens. ‘Echt’ betekent ook eerlijk en transparant toewijzen; ook aan mensen met urgentie, zoals kwetsbare huurders die uitstromen uit maatschappelijke opvang of statushouders.

• Zorg voor gelijke kansen door juist ongelijk te investeren in buurten. Elke buurt moet leefbaar zijn en een goede openbare ruimte hebben.

Daarnaast vragen de woningcorporaties aan de gemeentelijke organisatie om meer integraal en minder sectoraal te werken, vanuit het belang van elke buurt. "Daar zullen we elkaar mee moeten helpen, want we beseffen heel goed dat problemen van burgers niet alleen met stenen kunnen worden opgelost. Vandaar dat we in buurten als één woningcorporatie willen gaan werken met één gemeente. We vragen de gemeente om doelgerichte participatieprocessen in te richten, waar voldoende ruimte is voor alle deelbelangen, maar ook voor het algemene belang, zodat het ontwikkelproces niet onnodig wordt vertraagd."

Download hier de brief van de woningcorporaties aan de onderhandelaars.