Welkom Nieuws Amsterdamse Woningcorporaties: “Geef ons kansen meer nieuwe sociale huur te bouwen”

Amsterdamse Woningcorporaties: “Geef ons kansen meer nieuwe sociale huur te bouwen”

Leestijd: 3 min

De daling van het absolute aantal sociale huurwoningen is na jaren tot stilstand gekomen in Amsterdam. De woningcorporaties willen graag dat er meer sociale huurwoningen bij komen door nieuwbouw. “De stad groeit. Om de vraag naar betaalbare huurwoningen bij te kunnen benen en het percentage sociale huur op peil, is nieuwbouw hard nodig,” zegt directeur AFWC Egbert de Vries bij de presentatie van het Jaarbericht 2017.

Het Jaarbericht 2017 wordt vandaag uitgereikt tijdens een internationale conferentie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Hierbij werden vraagstukken rond sociale woningbouw in Amsterdam vergeleken met Berlijn, Kopenhagen, Parijs en Wenen. De conferentie was onderdeel van het eerste International Social Housing Festival in Amsterdam.

Uitbreiding sociale huur in absolute aantallen

De AFWC maakt bekend dat in Amsterdam de daling van het aantal sociale huurwoningen afgelopen jaar tot stilstand is gekomen, o.a. door afname van het aantal verkopen binnen vooral de Ring.

Op 1 januari 2017 hadden de hoofdstedelijke woningcorporaties 166.400 sociale huurwoningen in bezit op een totaal van 186.121 woningen (waarvan 177.714 zelfstandige woningen). Op 1 januari 2016 hadden de corporaties net iets minder sociale huurwoningen: 166.191.

De Amsterdamse woningcorporaties kunnen en willen graag meer nieuwe sociale huurwoningen bouwen om het percentage van circa 40% van het totaal aantal woningen in Amsterdam te kunnen behouden. Ook de doelgroep voor sociale huur, mensen met lage inkomens, groeit. Door bouw van nieuwe sociale huurwoningen en het bieden van doorstroommogelijkheden voor huurders met middeninkomens, willen zij zorgen voor voldoende woningen voor de doelgroep. In het afgelopen jaar hebben zij al eerder aangegeven de nieuwbouw te kunnen opschroeven naar 2.400  nieuwe woningen per jaar. Dat is een verdubbeling van de afspraken die met de gemeente in 2015 werden gemaakt. De zoektocht naar locaties voor nieuwbouw is in volle gang.

In 2016 leverden de corporaties samen 3.209 zelfstandige nieuwbouwwoningen op, waarvan 858 zelfstandige sociale huur en 1.432 studentenwoningen.

Verhuur aan kwetsbare groepen op peil

In 2016 werden iets minder woningen regulier verhuurd via Woning Net, nl 5.751 woningen (6.050 in 2015 en 6.027 in 2014). Daarvan werden er 1.728 (31%)  verhuurd aan bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld mensen die om medische redenen voorrang krijgen, uitstromen uit de maatschappelijke opvang, slachtoffers van huiselijk geweld of multi-probleemgezinnen. Maar ook werden 874 woningen toegewezen aan statushouders. Dit is conform de afspraken met de gemeente Amsterdam. Al deze mensen worden intensief begeleid bij het (weer) zelfstandig wonen, dit vormt de basis voor herstel en weer kunnen participeren in de maatschappij. Met de integratie van statushouders hebben de Amsterdamse corporaties inmiddels veel ervaring, er zijn diverse succesvolle projecten waarbij jonge statushouders samenwonen met jonge Nederlanders, zoals het Startblok Riekerhaven van De Key en De Maurits van Ymere.

Minder huisuitzettingen

De daling van huisuitzettingen als gevolg van huurschuld zet ook door. in 2016 werden 407 huishoudens gedwongen uit hun woning gezet. Tien jaar geleden waren dat er ruim twee maal zoveel: 885 (2007). Dankzij gericht beleid en samenwerking tussen corporaties, gemeente en maatschappelijke dienstverleners worden huurders snel geholpen bij problemen en wordt voorkomen dat die zo groot worden dat men het huis uit moet.

Verduurzaming woningen in volle vaart

De corporaties schroefden ook hun hoogniveau renovaties op. In een jaar tijd werd dit aantal verdubbeld van 1.029 in 2015 naar 2.176 woningen in 2016. Per woning werd minimaal 25.000 Euro geïnvesteerd. In 2017 start Eigen Haard als eerste corporatie met de renovatie van de woningen die na verbouwing “Nul-op-de-meter” worden. Ook werken de corporaties aan plannen om 10.000 woningen op termijn gasloos te maken en willen ze duizenden daken ter beschikking stellen voor zonnepanelen.

Link naar de interactieve online versie van het AFWC Jaarbericht 2017