Welkom Nieuws Amsterdamse woningcorporaties passen huren gematigd aan

Amsterdamse woningcorporaties passen huren gematigd aan

Leestijd: 2 min

De Amsterdamse woningcorporaties informeren hun huurders deze maand over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli a.s. Per huishouden zijn er verschillen afhankelijk van het inkomen en de huidige huurprijs van de woning. De Amsterdamse corporaties houden in het algemeen een gematigde verhoging aan, gemiddeld 3,1 %. Dat is 0,5 % lager dan landelijk is afgesproken.

Huurinkomsten nodig voor groei aantal corporatiewoningen

Huur is de belangrijkste inkomstenbron van corporaties en hard nodig voor onderhoud, renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. De Amsterdamse corporaties zetten alles op alles om het aantal sociale huurwoningen in de stad te laten groeien. En in deze Coronacrisis willen ze de bouwbedrijven waarmee zij samenwerken, graag aan het werk houden. In december maakten de gezamenlijke corporaties nieuwe Amsterdamse Samenwerkingsafspraken met de gemeente Amsterdam en de Federatie van Amsterdamse huurderskoepels (de FAH). Het doel is om de komende vier jaar 3000 extra sociale huurwoningen en 1100 middenhuur woningen te bouwen. Dat is hard nodig gezien het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in de stad.

De huuraanpassing per 1 juli a.s.

De Amsterdamse corporaties hebben met de gemeente en de Federatie van Amsterdamse huurderskoepels (FAH) afgesproken dat de huurverhogingen dit jaar gematigd zijn; de totale huurinkomsten per corporatie stijgen met niet meer dan 3,1 % (inflatie plus 0,5%). Dit is 0,5 % minder dan landelijk is afgesproken. Dit is ook de gemiddelde stijging van de huren. Per huishouden zijn er verschillen afhankelijk van het inkomen en de huidige huurprijs van de woning.

Hulp op maat i.v.m. de Coronacrisis

De Amsterdamse corporaties verzoeken huurders, die hun inkomen geheel of gedeeltelijk verliezen door de Coronacrisis, contact op te nemen met de eigen corporatie. Samen wordt gezocht naar oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling en regelingen van de overheid. Voorbeeld info aan huurders >

Overzicht

Voor een overzicht van de huuraanpassingen per corporatie per 1 juli 2020 hierbij links naar de websites van elke corporatie met toelichting op de huuraanpassingen. Klik op de namen van de corporaties.

  • De Key
  • Eigen Haard
  • Stadgenoot
  • De Alliantie
  • Rochdale
  • Ymere
  • Duwo
  • Habion
  • Woonzorg