Welkom Nieuws Bestrijding woonfraude bij Amsterdamse woningcorporaties leidt tot 911 vrijgemaakte woningen

Bestrijding woonfraude bij Amsterdamse woningcorporaties leidt tot 911 vrijgemaakte woningen

Leestijd: 2 min

De gezamenlijke woningcorporaties in Amsterdam hebben in 2017 bij ruim 900 corporatiewoningen woonfraude geconstateerd. De belangrijkste vorm van woonfraude is illegale onderhuur

Andere voorbeelden zijn illegale vakantieverhuur, hennepkwekerijen of illegale bordelen. Elke woningcorporatie heeft een gespecialiseerd team dat dagelijks bezig is om woonfraude op te sporen. Het is algemeen bekend dat woonfraude toeneemt wanneer de woningmarkt onder druk staat. Dit is ook de reden waarom de woningcorporaties hard werken om woonfraude aan te pakken, zodat sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor mensen die deze echt nodig hebben. In 2017 was 10% van de nieuwe verhuringen een woning die vrij kwam doordat woonfraude werd geconstateerd. De bestrijding ervan is daarmee zeer effectief. 

Vakantieverhuur effectiever handhaven

Vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb, is niet toegestaan in corporatiewoningen, ook niet wanneer het een woning in de vrije huur sector is. Toch gebeurt het in de praktijk soms wel. Deze huurders nemen een groot risico. Wanneer de corporatie dit, al dan niet via een melding door de gemeente,  op het spoor komt raakt de huurder de woning kwijt. Daarbij kan de huurder een boete van gemiddeld € 5.000 krijgen. Daarom juichen de woningcorporaties het toe dat gemeente Amsterdam strenger handhaaft, onder andere via Zoeklicht Direct, een meldplicht en de verlaging van de toegestane 60 naar 30 dagen. In 2018 gaan corporaties en de gemeente op dit gebied intensiever samenwerken en starten ze dit jaar met nieuwe gezamenlijke projecten.

Steeds betere handhaving nodig

De corporaties zijn blij met het resultaat van afgelopen jaar, maar uiten ook hun zorg. Sonja Vink, woonfraude-specialist bij Ymere: “Fraudeurs lijken steeds beter te weten hoe ze onder de radar kunnen blijven. Wij zijn daarom continu bezig om onze expertise te vergroten. Wij doen er alles aan om fraude aan te pakken en te zorgen dat woningen beschikbaar komen voor degenen die deze nodig hebben en hier op een eerlijke manier mee om willen gaan. Daarnaast zorgt woonfraude vaak ook voor overlast of een onveilig gevoel voor de omgeving”.

Iedereen kan ons helpen

Voor het opsporen van woonfraude is het belangrijk dat de corporaties en de gemeente signalen vanuit de omgeving krijgen. Henk van der Noll, senior medewerker Woonfraude bij Stadgenoot: “Ik wil iedereen er toe oproepen om bij verdachte situaties een melding te doen via de woningcorporatie of het Meldpunt Zoeklicht van de gemeente. Dit kan eventueel anoniem. Elk stukje informatie helpt ons weer verder!”.