Welkom Nieuws Buurten in Amsterdam scoren gemiddeld 7,5 maar er is onderling nog veel verschil

Buurten in Amsterdam scoren gemiddeld 7,5 maar er is onderling nog veel verschil

Leestijd: 3 min

Uit het tweejaarlijks onderzoek naar leefbaarheid in de Amsterdamse buurten blijkt, dat de buurttevredenheid stabiel blijft met gemiddeld een 7,5 volgens bewoners. Vooral in Nieuw-West liggen buurten waar Amsterdammers het minst tevreden zijn. Ook in Noord en Zuidoost blijven de cijfers achter op de rest van de stad.

Het onderzoek gaat onder andere in op de staat van de openbare ruimte, veiligheid en de mate van betrokkenheid in de buurt. Dit jaar is voor het eerst gemeten waar overlast door vakantieverhuur wordt ervaren. Daarnaast is opvallend dat de overlast door vervuiling in bijna de hele stad is toegenomen.

Wethouder Ivens (Wonen): "Het is fijn om te zien dat Amsterdammers gemiddeld best tevreden zijn over hun buurt. Maar ik maak me er zorgen over dat er nog steeds buurten zijn die echt achterblijven. Daarom is de aanpak van de Ontwikkelbuurten ook zo belangrijk, waarbij we flink investeren in de leefbaarheid in buurten die nu onderaan de lijst bungelen en de ongelijkheid in de stad willen terugdringen. Verder zien we in de hele stad dat Amsterdammers zich ergeren aan het vuil dat anderen daar achterlaten. Leefbare buurten kunnen alleen ontstaan als we daar allemaal ons best voor doen, en dus ook verantwoord met onze troep omgaan. Hier zullen we elkaar dan ook meer op moeten uitdagen en aanspreken."

Buurttevredenheid

Het gemiddelde cijfer voor buurttevredenheid ligt al een aantal jaar op een 7,5. Sinds het eerste onderzoek in 2001, zijn alle stadsdelen erop vooruit gegaan, maar er zijn wel duidelijke verschillen in de ontwikkeling. Terwijl de tevredenheid van bewoners in de stadsdelen West (+1,1) en Oost (+1,0) sinds de eerste meting van 2001 fors vooruit is gegaan, zijn de cijfers in Nieuw West (+0,2), Noord (+0,1) en Zuidoost (+0,6) minder hard gestegen. Sinds de vorige meting in 2017 zijn Noord en Oost licht gestegen (+0,1), de cijfers van de andere stadsdelen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Nieuw-West is het enige stadsdeel met een gemiddeld cijfer onder de 7. Bewoners in Geuzenveld-Slotermeer zijn van de 22 gebieden in Amsterdam het minst tevreden (6,4).

Egbert de Vries vertegenwoordigt de Amsterdamse woningcorporaties: "Het gaat helaas in een aantal buurten in vooral Nieuw-West structureel nog niet goed. We moeten nu echt samen aan de slag gaan in deze Ontwikkelbuurten. Corporaties renoveren en bouwen daar al veel nieuwe woningen. De gemeente gaat aan de slag met de openbare ruimte en de maatschappelijke partijen zorgen voor voldoende buurt- en zorgvoorzieningen." 

In de zomer van 2019 maakte het nieuwsplatform Nul20 een reportage over de gezamenlijke aanpak in Slotermeer, meer lezen >

Overlast door vervuiling

Terwijl de tevredenheid over schoonmaak en onderhoud aan de openbare ruimte onveranderd is gebleven, ergeren toch steeds meer Amsterdammers zich aan de vervuiling van hun buurt. De ergste overlast wordt ervaren in de Burgwallen (Nieuwe en Oude Zijde), maar ook in de rest van stadsdeel Centrum en in Nieuw-West, Noord en West is er veel overlast. Er komt dit jaar nog een nieuw Uitvoeringsplan Afval, in de aanloop daarnaartoe wordt er nu al extra aandacht besteed aan het voorkomen en aanpakken van verkeerd geplaatst afval, komen er nieuwe regels voor bedrijfsafval en een betere inzameling van papier en karton.

WiA 2019

Het onderzoek Wonen in Amsterdam is voor de 13e keer uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het is een onderzoek onder de inwoners van Amsterdam en brengt de leefbaarheidscijfers in kaart.

Download hier de onderzoeksresultaten WIA 2019 leefbaarheid >