Welkom Nieuws Duizenden extra studentenwoningen in Amsterdam

Duizenden extra studentenwoningen in Amsterdam

Leestijd: 2 min

Studentenhuisvester DUWO en Woonstichting De Key willen de komende jaren duizenden studentenwoningen extra realiseren in Amsterdam. Daarom tekenen ze vandaag samen met de gemeente Amsterdam, onderwijsinstellingen en studentenorganisatie ASVA een convenant.

Doel is het tekort van 9.400 studentenwoningen in vier jaar tijd terug te dringen.

DUWO en De Key gaan de duizenden nieuwe studentenwoningen bijbouwen en bestaande panden van o.a. de gemeente en universiteit ombouwen naar studentenwoningen. Zo levert DUWO vanmiddag 80 studentenkamers op in de Oudemanhuispoort, een voormalig faculteitsgebouw van de Universiteit van Amsterdam.

Door de schaarste op de woningmarkt en de hoge prijzen kunnen ook studenten moeilijk een betaalbare woning vinden in Amsterdam. De verwachting is dat tot 2025 het aantal voltijdstudenten groeit van 107.800 in 2018 tot 116.424 in 2025.  De groei komt vooral van internationale studenten.

Daarom is het belangrijk om meer woningen voor studenten te realiseren, zowel in bestaande panden als in nieuwbouw, tijdelijk of permanent, met zelfstandige of gedeelde voorzieningen. Ook zullen  de hoger onderwijsinstellingen sturen  op een ‘gebalanceerde instroom’ van studenten, bijvoorbeeld door terughoudend te zijn in de werving van studenten uit het buitenland. Daarnaast komt er één gezamenlijk aanbodplatform waar alle studentenwoningen op te vinden zijn.. Tot slot: het is belangrijk dat studenten goed weten wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen met vragen hierover. De ASVA Studentenunie staat voor hen klaar.

80 studentenkamers in de Oudemanhuispoort

De ondertekening van het convenant vindt plaats tijdens de feestelijke opening van 80 betaalbare studentenwoningen in de Oudemanhuispoort. DUWO heeft de Oudemanhuispoort verbouwd tot 80 kamers , met gedeeld sanitair en keukens. De huur is gemiddeld 375 euro per maand (exclusief servicekosten en exclusief huurtoeslag). Dit is een mooi voorbeeld van hoe betaalbare studentenwoningen in bestaande bouw gerealiseerd kunnen worden.

Ondertekenaars van het convenant

De volgende partijen ondertekenen het convenant: Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogere Hotelschool, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Gerrit Rietveld Academie, DUWO, Woonstichting De Key, studentenorganisatie ASVA en de Gemeente Amsterdam.