Welkom Nieuws Forse investeringen in woningen en leefomgeving in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West

Forse investeringen in woningen en leefomgeving in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West

Leestijd: 2 min

Samen met de gemeente investeren de Amsterdamse woningcorporaties in de komende jaren fors in 32 Amsterdamse buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. De corporaties gaan grootschalig woningen opknappen en bijbouwen.

We willen meer Amsterdammers mee laten profiteren van de groei van de stad. In de geselecteerde buurten gaan we samen met de gemeente, bewoners en overige partnerorganisaties aan de slag. Per buurt gaan we maatwerk leveren. 


De woningcorporaties hebben met het verbeteren van bestaande en toevoegen van nieuwe sociale huurwoningen, een belangrijk aandeel in het totale stedelijk vernieuwingsprogramma. Doel is dat alle bestaande en nieuwe woningen voldoen aan de huidige normen op het gebied van duurzaamheid, energiezuinigheid en veiligheid. 

De gemeente neemt het verbeteren van de woon- en leefomgeving voor haar rekening door het opknappen van de openbare ruimte en infrastructuur en werkt aan het verbeteren van de gebouwde sociale voorzieningen en de sociaal-economische positie van de buurten en hun bewoners.

Voordat woningrenovaties worden verricht, gaan de corporaties met de eigen huurders in overleg conform de gemeentelijke Kaderafspraken bij renovatie. Uiteraard wordt daarbij veel aandacht besteed aan betere isolatie van woningen en schone energiebronnen en is betaalbaarheid voor bewoners een belangrijk criterium. 

De corporaties zullen buurtbewoners ook tijdig informeren over nieuwbouwplannen in de wijken. De corporaties kunnen weer fors nieuw sociale huurwoningen bij bouwen o.a. door bezuinigingen op de eigen bedrijfslasten in de afgelopen jaren. Zij willen het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen opschroeven naar 2.400 woningen per jaar in heel Amsterdam. 

Link naar persbericht gemeente Amsterdam