Dit zijn de genomineerden voor Jeroen van der Veer scriptieprijs

Leestijd: 2 min

Op 24 januari reiken we voor de tweede keer de Jeroen van der Veer scriptieprijs uit, ter herinnering aan onze geliefde collega. Inmiddels zijn de drie genomineerden bekend. Studenten konden tot medio oktober hun masterscriptie inleveren, als deze met een 8 of hoger beoordeeld waren. In totaal ontvingen wij 13 inzendingen van studenten van 8 verschillende universiteiten.

De scripties behandelen uiteenlopende thema’s binnen de volkshuisvesting, van versnelling van nieuwbouw tot het voorkomen van overlast. Dit jaar gingen opvallend veel scripties over duurzaamheid, zoals de transitie naar gasvrije wijken.

De onafhankelijke jury van de Jeroen van der Veer scriptieprijs bestaat uit Gerard Anderiesen, Fenne Pinkster, Maarten van Poelgeest en Josja van der Veer (voorzitter). Na een zorgvuldige selectie heeft de jury drie scripties genomineerd die kans maken op de scriptieprijs:

Jimmy Verheij: Gentrificatie en sociale schokken

Voor de master Real Estate (Amsterdam School of Real Estate) onderzocht Jimmy het effect van de verkoop van corporatiewoningen op de sociale samenhang in Amsterdamse buurten. Op basis van een mix van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens concludeert hij dat levendige volksbuurten vatbaarder zijn voor een afbreuk van sociale samenhang dan rustige woonwijken.

Sara Khalloufi: Thuisgevoel en de rol van gemengd wonen

In Amsterdam zijn verschillende wooncomplexen waar statushouders en jongeren gemengd wonen. Sara onderzocht voor haar master Human Geography (Utrecht Universiteit) in hoeverre vrouwelijke statushouders zich thuis voelen in deze gemengde complexen. Uit haar interviews blijkt dat het thuisgevoel van vrouwelijke nieuwkomers verschilt van mannelijke nieuwkomers.

Malika van de Weerd: The housing construction chain in motion

Om onze CO2-uitstoot te reduceren, zullen we meer circulair moeten gaan bouwen. Voor haar master Metropolitan Analysis, Design and Engineering (AMS) onderzocht Malika hoe de transitie naar circulair bouwen sneller kan. Op basis van literatuur, focusgroepen en interviews concludeert zij dat voor een succesvolle transitie vooral meer samenwerking in de bouwketen nodig is.

Op 24 januari wordt de winnaar van de tweede Jeroen van der Veer scriptieprijs bekend gemaakt tijdens onze Nieuwjaarsreceptie in Museum ’t Schip. Tijdens de prijsuitreiking vertellen de genomineerden meer over de inhoud van hun scriptie en wordt de winnaar bekendgemaakt.