Welkom Nieuws Grens investeringscapaciteit woningcorporaties MRA in zicht

Grens investeringscapaciteit woningcorporaties MRA in zicht

Leestijd: 2 min

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moeten jaarlijks 5.000 nieuwe betaalbare woningen worden gebouwd om aan de grote groeiende behoefte te voldoen, zo concluderen Minister Ollongren en de gemeenten in deze regio. Het gaat voornamelijk om sociale huurwoningen die moeten worden gebouwd door de woningcorporaties. Maar twaalf van de 26 corporaties bereiken bij zo’n grote investering de grens van hun investeringscapaciteit. Als de corporaties tegelijkertijd ook extra geld moeten besteden aan verduurzaming van woningen, kunnen vijftien woningcorporaties (meer dan de helft) de kosten daarvan niet dragen. Dat blijkt uit onderzoek door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onder 26 woningcorporaties in de MRA, die samen 98% van het aantal sociale huurwoningen bezitten.

Vandaag ondertekenen Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, burgemeester Halsema namens de Metropoolregio Amsterdam en gedeputeerde Loggen van de Provincie Noord-Holland de Woondeal MRA. Met de Woondeal wordt ingezet op extra (betaalbare) woningbouw in de MRA om de woningtekorten aan te pakken. Uit het gepubliceerde onderzoek van het WSW in opdracht van zowel de gemeentebestuurders in de MRA als de woningcorporaties en de minister blijkt echter, dat dit  voor veel woningcorporaties financieel niet haalbaar is.

Het onderzoek door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw richt zich op de vraag of de corporaties in deze regio financieel in staat zijn om de komende tien jaar jaarlijks 5.000 betaalbare woningen nieuw te bouwen.Dat betekent namelijk een versnelling met 500 extra betaalbare nieuwbouwwoningen per jaar. Met name op lange termijn, in de periode na 2024, is dit voor twaalf van de 26 woningcorporaties niet mogelijk. Indien daar bovenop nog de kosten komen van de verduurzaming – isolatie, zonnepanelen, aardgasvrij maken - van de woningen, overschrijden meer dan de helft (15) van de woningcorporaties de grens van hun capaciteit.

De gemeenten in de MRA, het Ministerie van BZK en de woningcorporaties in de MRA gaan naar aanleiding van het onderzoek samen oplossingen zoeken om de woningbouw in de MRA te versnellen zodat het woningtekort kan worden aangepakt.

Download hier het onderzoek >