Welkom Nieuws Hulpverlening bij huurschuld werkt: aantal ontruimingen corporatiewoningen blijft laag

Hulpverlening bij huurschuld werkt: aantal ontruimingen corporatiewoningen blijft laag

Leestijd: 3 min

In 2018 gaven rechters in 106 gevallen toestemming tot ontruiming van een sociale huurwoning als gevolg van langdurige huurschuld. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 2017 (109). In 2016 waren het er nog twee keer zoveel. Het college van B en W en de Amsterdamse woningcorporaties zijn blij dat het aantal ontruimingen laag blijft. Zij delen de ambitie om huurschulden te voorkomen en blijven zich samen inzetten om huurders te helpen om uit de schulden te raken en te blijven. Alleen als huurders alle hulp weigeren, wordt hun zaak bij de rechter voorgelegd.

Wethouder Armoede  Marjolein Moorman: 

“De sterke daling van het aantal ontruimingen in de afgelopen jaren laat zien dat we op de goede weg zijn. Toch is 106 ontruimde huurwoningen als gevolg van huurschuld nog teveel. De Vroeg Eropaf methode is al jaren een effectieve manier om Amsterdammers met beginnende achterstanden in de huur vroegtijdig te bereiken via een huisbezoek. De aankomende jaren wordt 2,3 miljoen Euro geïnvesteerd om o.a. de Vroeg Eropaf methode  en andere methoden van vroeg-signalering verder uit te breiden. Hierbij wordt ingezet op het vergroten van het bereik door nauwere samenwerking met ketenpartners. Betere samenwerking zorgt ervoor dat meer Amsterdammers bereikt worden die hulp nodig hebben. Doel hierbij is om met de juiste persoon, het juiste gesprek met de juiste hulpverlening te voeren. Deze methode is o.a. van enorm  belang om schulden bij gezinnen met kinderen te voorkomen.”

Directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is ook verheugd over de effectiviteit van de Amsterdamse aanpak van huurschulden.

“We zaten in 2017 al op een historisch laag aantal ontruimingen en hebben dat weten te handhaven. We willen huisvesten, niet ontruimen.  Als we nog meer mensen willen helpen om niet in de problemen te komen, dan moeten we hen ontzorgen. Ook om te voorkomen dat mensen  steeds opnieuw schulden opbouwen. Dat zien we namelijk vaak. Daarom  willen we graag dat uitkeringsinstanties de huur direct aan corporaties betalen en dat het Rijk ervoor zorgt dat de huurtoeslag direct naar de corporaties kan. Dit blijkt een effectieve maatregel om huurschulden te voorkomen of te beperken.”

De dalende cijfers van woningontruimingen als gevolg van huurschuld bewijzen het succes van samenwerkingsprojecten als  ‘Vroeg Eropaf’ en ‘Geregelde Betaling’ . Door de intensieve samenwerking tussen gemeente en corporaties worden huurschulden snel opgemerkt en aangepakt, zodat niemand meer tussen wal en schip valt. Hierdoor lopen schulden minder snel op, zijn er minder deurwaarderszaken, minder ontruimingsvonnissen door rechters en uiteindelijk dus veel minder ontruimingen.