Welkom Nieuws Huurverlaging voor 1000 huurders van Amsterdamse woningcorporaties

Huurverlaging voor 1000 huurders van Amsterdamse woningcorporaties

Leestijd: 3 min

Dit jaar krijgen 1000 Amsterdamse huishoudens met een sociale huurwoning van een woningcorporatie een structurele huurverlaging van hun corporatie. Daarnaast is voor 300 huishoudens de huur bevroren. Het gaat om huishoudens die de afgelopen drie jaar een inkomen hadden van 120% van het wettelijk sociaal minimum of lager en een huur hebben boven de aftoppingsgrens voor huurtoeslag. Ook gaat het specifiek om huurders die een sociale huurwoning huren van een Amsterdamse woningcorporatie. De huurverlaging kan oplopen tot meer dan 100 Euro per maand.

In de voorgaande drie jaar verlaagden de corporaties de huren al 6300 keer. Opgeteld hebben de corporaties nu circa 7300 keer huurverlaging toegekend.

Deze nieuwe ronde van huurverlaging en bevriezing is het gevolg van afspraken tussen de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels. De komende drie jaar wordt elk jaar bekeken welke groep huurders voor structurele huurverlaging in aanmerking komt.

Waarom deze regeling?

De woningcorporaties, gemeente en huurderskoepels willen de stad betaalbaar houden voor mensen met de laagste inkomens. Het Rijk draagt bij aan de betaalbaarheid van sociale huur via de huurtoeslag. Maar ook dan zijn voor honderden Amsterdamse huishoudens de woonlasten in verhouding tot het actuele inkomen te hoog. Als je te duur huurt voor je huidige inkomen, is ook de huurtoeslag ontoereikend.

Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: “In Amsterdam willen de gemeente en corporaties voorkomen dat huishoudens in financiële problemen komen door een combinatie van daling van het inkomen en hoge woonlasten. Daarom verlagen we voor huurders met de laagste inkomens de huren tot de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag. Regelmatig blijkt dat de woning verkregen is op een moment dat huurders nog een hoger inkomen hadden. Door allerlei redenen is dat niet meer het geval. We willen zorgen dat deze mensen hun huur kunnen blijven betalen. En tegelijkertijd kijken we in bepaalde gevallen ook of de woning nog past bij het huishouden en of we een beter passende en goedkopere woning kunnen aanbieden.”  

Hoe gaat het in zijn werk?

De corporaties checken welke woningen een huur hebben boven de aftoppingsgrens voor huurtoeslag. Dit is de grens waarbij je maximaal gebruik maakt van huurtoeslag. Alles wat daar nog bovenop komt aan huur, wordt extra gevoeld in de portemonnee. De gemeente checkt de adressen met de gegevens over huishoudens die drie jaar lang 120% van het wettelijk sociaal minimum of minder inkomen hadden. Aan hen is vervolgens toestemming gevraagd om de gegevens te mogen delen, zodat de corporaties de huurverlaging konden toepassen. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de Amsterdamse corporaties nu zo’n 7300 keer de huur hebben verlaagd.

Wethouder Ivens (Wonen): “In deze voor velen toch al moeilijke tijden ben ik blij dat we met de corporaties afspraken hebben gemaakt, waardoor huurders met een kleine portemonnee worden geholpen en maandelijks iets meer financiële ruimte krijgen.”