Juryleden Jeroen van der Veer Scriptieprijs bekend

Leestijd: 2 min

De juryleden van de Jeroen van der Veer Scriptieprijs zijn Gerard Anderiesen, Fenne Pinkster, Maarten van Poelgeest en Josja van der Veer (voorzitter). Met de prijs willen de Amsterdamse woningcorporaties zich laten inspireren door onderzoek van studenten op het gebied van volkshuisvesting. Studenten kunnen tot 18 oktober 2021 hun scriptie inzenden, in januari is de bekendmaking van de winnaar.

Deskundige juryleden

De vier juryleden beschikken over een grote affiniteit en deskundigheid van stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting in Amsterdam, namelijk:

  • Josja van der Veer (voorzitter) is stadsgeograaf met 30 jaar ervaring in grootstedelijke ontwikkeling en directeur van de directie Ruimte & Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Zij is als zus van Jeroen nauw betrokken.
  • Gerard Anderiesen begon zijn carrière als socioloog en was later achtereenvolgens directeur van de AFWC en de Amsterdamse corporaties AWV en Stadgenoot.
  • Fenne Pinkster is universitair hoofddocent Stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Programmaraad van het Kenniscentrum Ongelijkheid.
  • Maarten van Poelgeest is oud-wethouder Ruimtelijke Ordening van Amsterdam en houdt zich als partner bij adviesbureau AEF bezig met diverse maatschappelijke vraagstukken.

Podium binnen de volkshuisvestingssector

Uit de ingezonden scripties selecteert de jury een top drie en kiest vervolgens de winnende scriptie. Aan de Jeroen van der Veerprijs is een geldbedrag verbonden van duizend euro. Vooral biedt de prijs een podium om bekendheid te krijgen voor het onderzoek binnen de volkshuisvestingssector. De scriptieprijs is ter nagedachtenis aan Jeroen van der Veer.

Jeroen van der Veer

Jeroen was jarenlang dé onderzoeker van de AFWC, van de betrokken woningcorporaties en van de hele stad. Hij wist alles over de volkshuisvesting (lokaal, landelijk en internationaal) en heeft velen met zijn kennis geïnspireerd. In 2020 overleed Jeroen, na een kortstondig ziekbed, op 56-jarige leeftijd. De Jeroen van der Veer prijs is een eerbetoon aan wat hij voor de volkshuisvesting heeft betekend.

Deelname

Alle scripties komen in aanmerking die in de ruimste zin des woords de volkshuisvesting belichten in relatie tot een van de volgende thema’s:

  • Uitbreiden, verdichten en vernieuwen van de stad
  • Passend wonen
  • Thuis in de wijk
  • Energietransitie en duurzaamheid

Meer over de thema’s en de voorwaarden op www.afwc.nl/ons-werk/jeroen-van-der-veer-scriptieprijs.