Welkom Nieuws Mensen met schulden sneller en beter helpen

Mensen met schulden sneller en beter helpen

Leestijd: 3 min

Nieuwe samenwerking gemeente, woningcorporaties en anderen ter voorkoming van schulden

De gemeente, woningcorporaties en andere belangrijke partners willen Amsterdammers met schulden sneller en beter helpen. Daarom maakt wethouder Vliegenthart vandaag afspraken met belangrijke partners zoals energieleverancier NUON, de Amsterdamse woningcorporaties en zorgverzekeraar Zilveren Kruis en CZ groep, Waternet. Als hun klanten of huurders betalingsachterstanden oplopen, dan melden zij dat bij de gemeente zodat de gemeente snel een hulpverlener langs kan sturen.

Met het convenant dat vandaag wordt gesloten spreken de verschillende partijen af dat iederéén met geldproblemen een concreet aanbod voor hulp krijgt. Of van de woningcorporatie, het bedrijf of van de instantie zelf, of via de gemeente.

Arjan Vliegenthart, wethouder sociale zaken: “We willen dat geen enkele klant of huurder nog tussen wal en schip valt.”

In Amsterdam lopen ruim 80.000 huishoudens in Amsterdam een risico op problematische schulden en naar schatting zijn er zo’n  20.000 jongeren met problematische schulden in de stad.

Ik had schulden en toen kreeg ik ineens het kaartje van Dynamo in de brievenbus. Ik wist niet dat er hulp was. Ik heb meteen gebeld. Ze hebben me ontzettend goed geholpen. Daardoor ben ik over twee jaar schuldenvrij en kan ik weer bouwen aan mijn toekomst”, zegt Jerra (17).

Wethouder Vliegenthart: “Het gaat soms om heel kwetsbare mensen. Mensen die pech hebben in het leven maar ook domme dingen doen. We zijn voor hen extra lief, maar ook extra streng. We nemen ze bij de hand, proberen zorgen weg te nemen. Tegelijkertijd laten we ook niet zomaar los. Ze moeten zelf ook aan de bak.”

De aanpak Vroeg Erop Af, waar dit convenant een uitbreiding op is, is succesvol. Door deze aanpak zijn vorig jaar zo’n 1700 woningontruimingen voorkomen. De gemeente stuurde in 2016 bij ruim 7.000 mensen een hulpverlener langs. Tot en met september 2017 is er bij ruim 6000 mensen aangebeld.  Door de nieuwe partners die zich vandaag aansluiten bij de aanpak verwacht de gemeente nóg meer Amsterdammers met geldproblemen snel te bereiken.

Egbert de Vries, voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties:

“De corporaties zijn trouwe partners en werken al 10 jaar samen met de schuldhulpverleners aan een zo vroeg mogelijke aanpak van problematische schulden bij onze huurders. We hebben geleerd dat de aanpak echt persoonlijk en sluitend moet worden. Met elke huurder wordt gesproken in het eigen huis. Altijd krijgt hij of zij een persoonlijk aanbod voor een oplossing. Dit is niet vrijblijvend. We spreken bijvoorbeeld af dat  de huur rechtstreeks wordt ingehouden van het inkomen of de uitkering. Als een huurder echt niet wil meewerken, kan uiteindelijk ontruiming volgen maar dat willen we met z’n allen zo veel mogelijk voorkomen.”  Anneke Verboom van de Federatie verwoordt in dit filmpje goed hoe de corporaties werken aan het voorkomen van het oplopen van huurschuld.

Bram Drewes, directeur klanten van Nuon:

Als energiebedrijf hebben wij veelvuldig te maken met schuldenproblematiek. En wij nemen onze verantwoordelijkheid. Ook klanten die moeite hebben met het betalen van de energierekening zijn bij ons in goede handen. Dat doen we in eerste instantie zélf. Als dat niet lukt werken we samen met partners zoals de gemeente Amsterdam en signaleren we waar de betalingsachterstanden zijn, zodat er toch zo vroeg mogelijk hulp kan komen voor deze mensen